CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 502 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 502 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Desloratadine Danapha

Desloratadine Danapha - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Sirô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai x 60ml; Hộp 1 chai x 100ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược DANAPHA - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược DANAPHA - VIỆT NAM
Số Đăng ký: 893100211323

Danisetron

Danisetron - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc để pha tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 1ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược DANAPHA - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược DANAPHA - VIỆT NAM
Số Đăng ký: 893110241423

Zinsol

Zinsol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Sirô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 60ml; Hộp 1 chai 100ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược vật tư y tế Thanh Hóa - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược DANAPHA - VIỆT NAM
Số Đăng ký: 893100148023

Haloperidol 1,5 mg

Haloperidol 1,5 mg
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 25 viên. Hộp 1 lọ x 400 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược DANAPHA - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược DANAPHA - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-24085-16

Aminazin 25mg

Aminazin 25mg
Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 500 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược DANAPHA - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký:

Danavin

Danavin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 2ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược DANAPHA - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược DANAPHA - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33985-20

Tiotic

Tiotic - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 10 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược DANAPHA - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược DANAPHA - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-35536-22

Ericox 120

Ericox 120 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên; Hộp 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược DANAPHA - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược DANAPHA - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-34629-20

Davertyl

Davertyl - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 5ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược DANAPHA - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược DANAPHA - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-34628-20

Ericox 60

Ericox 60 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên; Hộp 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược DANAPHA - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược DANAPHA - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-34630-20

Ericox 90

Ericox 90 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên; Hộp 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược DANAPHA - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược DANAPHA - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-34631-20

Risdontab 2

Risdontab 2
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược DANAPHA - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược DANAPHA - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31523-19

Amitriptylin 25mg

Amitriptylin 25mg
Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 500 viên bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược DANAPHA - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký:

Bovega

Bovega
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược DANAPHA - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược DANAPHA - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-22091-15

VG-5

VG-5
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 40 viên, 60 viên. Hộp 3 vỉ, 4 vỉ, 6 vỉ x 10 viên; Lọ 1000 viên (dùng cho xuất khẩu)
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược DANAPHA - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược DANAPHA - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-26683-17

Trang 1 /34
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2024  Thuocbietduoc.com.vn