CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHANG MINH.

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 21 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 21 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Bổ khí thông mạch K-Yingin

Bổ khí thông mạch K-Yingin
Dạng bào chế: Cao lỏng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói, 20 gói x 10ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Khang Minh. - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Khang Minh. - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-28667-18

Kimazen bổ huyết điều kinh

Kimazen bổ huyết điều kinh
Dạng bào chế: Cao lỏng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói x 10ml, hộp 20 gói x 10ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Khang Minh. - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Khang Minh. - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-26172-17

Atiliver Diệp hạ châu

Atiliver Diệp hạ châu
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 60 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Khang Minh. - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Khang Minh. - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-22167-15

Chè trĩ BTIKG

Chè trĩ BTIKG - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc cốm
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Khang Minh. - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Khang Minh. - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32845-19

Boakye

Boakye - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Khang Minh. - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty CP Dược phẩm Đạt Vi Phú (DAVIPHARM) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: GC-314-19

Tieukhatling caps

Tieukhatling caps - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 60 viên; Hộp 2 túi x 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Khang Minh. - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Khang Minh. - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31729-19

Viên thanh huyết SANGOFIT

Viên thanh huyết SANGOFIT
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Khang Minh. - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-21858-14

Viên phong thấp TOPPHOTE

Viên phong thấp TOPPHOTE
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Khang Minh. - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-16404-12

Tỷ Viêm Nang

Tỷ Viêm Nang
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Khang Minh. - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-21858-14

Tivicaps

Tivicaps
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Khang Minh. - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-16402-12

Osluma

Osluma
Dạng bào chế: Thuốc cốm
Quy cách đóng gói: Hộp 9 gói x 8g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Khang Minh. - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Khang Minh. - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-23579-15

Cốm hòa tan Hepagon

Cốm hòa tan Hepagon
Dạng bào chế: Thuốc cốm
Quy cách đóng gói: Hộp 9 gói x 9g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Khang Minh. - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Khang Minh. - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-21311-14

Gonsa Bát trân

Gonsa Bát trân - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cao lỏng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói, 20 gói x 10ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Khang Minh. - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Khang Minh. - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-26864-17

Khang Minh phong thấp nang

Khang Minh phong thấp nang - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Khang Minh. - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Khang Minh. - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-22473-15

Khang Minh thanh huyết

Khang Minh thanh huyết - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 60 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Khang Minh. - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Khang Minh. - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-22168-15

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn