CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 140 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 140 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Bfs-Depara

Bfs-Depara - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc để pha tiêm truyền
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm - Thiết Bị Y Tế Hà Nội - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32805-19

Cymiras

Cymiras - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VNP - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33089-19

Tinefin

Tinefin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem bôi ngoài da
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm - Thiết Bị Y Tế Hà Nội - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32806-19

Eucol 1,25mg/5ml

Eucol 1,25mg/5ml
Dạng bào chế: Dung dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, hộp 4 vỉ, hộp 6 vỉ, hộp 8 vỉ x 5 ống x 5ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VNP - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-25968-16

SAFOLI

SAFOLI
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ × 15 viên, Hộp 2 vỉ x 15 viên. Hộp 4 vỉ x 15 viên Hộp 6 vỉ x 15 viên .
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-27832-17

Bfs-Adenosin

Bfs-Adenosin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ, 20 lọ, 50 lọ x 2ml; Hộp 10 lọ, 20 lọ, 50 lọ x 10 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31612-19

Bfs-Ciprofloxacin

Bfs-Ciprofloxacin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc dùng truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, 4 vỉ, 10 vỉ, 20 vỉ x 5 ống 10ml; Hộp 1 vỉ, 5 vỉ x 1 ống 10ml.
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31613-19

BFS-Pipolfen

BFS-Pipolfen - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1,2,5 vỉ x 2 lọ x 4ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31614-19

BFS-Piracetam 4000mg/10ml

BFS-Piracetam 4000mg/10ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, 4 vỉ, 10 vỉ x 5 ống x 10 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32508-19

Bixazol

Bixazol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, 4 vỉ, 6 vỉ, 8 vỉ x 5 ống x 10 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32509-19

Carbamol-BFS

Carbamol-BFS - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1, 5, 10, 20 ống x 10 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31615-19

Cardio-BFS

Cardio-BFS - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 lọ, 10 lọ, 20 lọ, 50 lọ x lọ nhựa 1ml, 2ml, 5ml, 10ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31616-19

Desone

Desone - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, 4 vỉ, 6 vỉ, 8 vỉ x 5 ống x 2,5ml. Hộp 2 vỉ, 4 vỉ, 6 vỉ, 8 vỉ x 5 ống x 5 ml. Hộp 2 vỉ, 4 vỉ, 6 vỉ, 8 vỉ x 5 ống x 10 ml. Lọ 30ml, 60ml.
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31617-19

Digoxin-BFS

Digoxin-BFS - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 01, 10, 20 lọ x 1ml. Hộp 01, 10, 20 lọ x 2ml. Hộp 01, 10, 20 lọ x 4ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31618-19

Docuson

Docuson - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 2, 4, 6, 8 vỉ x 5 ống x 5 ml. Hộp 2,4, 6, 8 vỉ x 5 ống x 10ml. Hộp 1 lọ x 30, 60, 120, 240 ml.
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31619-19

Trang 1 /10
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn