ALLERGAN PHARM (IRELAND)., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 34 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 34 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Pred Forte

Pred Forte
Dạng bào chế: Hỗn dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 5ml
Nhà sản xuất: Allergan Pharm (Ireland)., Ltd - AI LEN
Nhà đăng ký: Allergan, Inc. - MỸ
Số Đăng ký: VN-14893-12

Combigan

Combigan
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml
Nhà sản xuất: Allergan Pharm (Ireland)., Ltd - AI LEN
Nhà đăng ký: Allergan Singapore Pte. Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-20373-17

Acular

Acular
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5 ml
Nhà sản xuất: Allergan Pharm (Ireland)., Ltd - AI LEN
Nhà đăng ký: Allergan, Inc. - MỸ
Số Đăng ký: VN-18806-15

Optive UD

Optive UD
Dạng bào chế: Dung dịch làm trơn mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 30 ống đơn liều 0,4ml
Nhà sản xuất: Allergan Pharm (Ireland)., Ltd - AI LEN
Nhà đăng ký: Allergan, Inc. - MỸ
Số Đăng ký: VN-17634-14

Relestat

Relestat
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml
Nhà sản xuất: Allergan Pharm (Ireland)., Ltd - AI LEN
Nhà đăng ký: Allergan, Inc. - MỸ
Số Đăng ký: VN-19769-16

Optive

Optive
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 3ml; Hộp 1 lọ x 15ml.
Nhà sản xuất: Allergan Sale, LLC - MỸ
Nhà đăng ký: Allergan Pharm (Ireland)., Ltd - AI LEN
Số Đăng ký: VN-20127-16

Ganfort

Ganfort - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 3ml
Nhà sản xuất: Allergan Pharm (Ireland)., Ltd - AI LEN
Nhà đăng ký: Allergan Pharm (Ireland)., Ltd - AI LEN
Số Đăng ký: VN-19767-16

Ganfort PF

Ganfort PF - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 30 ống 0,4ml
Nhà sản xuất: Allergan Pharm (Ireland)., Ltd - AI LEN
Nhà đăng ký: Allergan Pharm (Ireland)., Ltd - AI LEN
Số Đăng ký: VN-19768-16

Lumigan

Lumigan - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ chứa 3ml dung dịch trong lọ dung tích 5ml
Nhà sản xuất: Allergan Pharm (Ireland)., Ltd - AI LEN
Nhà đăng ký: Allergan, Inc. - MỸ
Số Đăng ký: VN-17816-14

Ozurdex

Ozurdex - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Implant tiêm trong dịch kính
Quy cách đóng gói: Hộp 1 gói chứa 1 dụng cụ tiêm dùng 1 lần và 1 que cấy
Nhà sản xuất: Allergan Pharm (Ireland)., Ltd - AI LEN
Nhà đăng ký: Allergan, Inc. - MỸ
Số Đăng ký: VN-17817-14

Alphagan

Alphagan - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 5ml
Nhà sản xuất: Allergan Pharm (Ireland)., Ltd - AI LEN
Nhà đăng ký: Allergan., Inc - MỸ
Số Đăng ký: VN-5744-01

FML Liquifilm

FML Liquifilm - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 5ml
Nhà sản xuất: Allergan Pharm (Ireland)., Ltd - AI LEN
Nhà đăng ký: Allergan., Inc - MỸ
Số Đăng ký: VN-5354-01

FML Liquifilm

FML Liquifilm - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch nhỏ mắt-0,1%
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml
Nhà sản xuất: Allergan Pharm (Ireland)., Ltd - AI LEN
Nhà đăng ký: Allergan., Inc - MỸ
Số Đăng ký: VN-2094-06

Genoptic Liquifilm

Genoptic Liquifilm - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt-0,3%
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml
Nhà sản xuất: Allergan Pharm (Ireland)., Ltd - AI LEN
Nhà đăng ký: Allergan., Inc - MỸ
Số Đăng ký: VN-1574-06

Liquifilm Tears

Liquifilm Tears - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 15ml
Nhà sản xuất: Allergan Pharm (Ireland)., Ltd - AI LEN
Nhà đăng ký: Allergan., Inc - MỸ
Số Đăng ký: VN-5355-01

Trang 1 /3
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn