CÔNG TY TNHH UNITED INTERNATIONAL PHARMA

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 62 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 62 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Alaxan

Alaxan
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty TNHH United International Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH United International Pharma - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-23414-15

Ferlin

Ferlin
Dạng bào chế: Siro
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai x 30 ml, 60 ml
Nhà sản xuất: Công ty TNHH United International Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH United International Pharma - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-19232-13

Clazic SR

Clazic SR
Dạng bào chế: Viên nén phóng thích kéo dài
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên; Hộp 50 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH United International Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH United International Pharma - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33975-19

Fordia

Fordia - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 01 vỉ x 10 viên; Hộp 06 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH United International Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH United International Pharma - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33976-19

Decolgen ND

Decolgen ND
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 25 vỉ x 4 viên. Hộp 12 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH United International Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH United International Pharma - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-22382-15

Fordia

Fordia - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 01 vỉ x 10 viên; Hộp 06 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH United International Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH United International Pharma - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33977-19

Lifezar

Lifezar - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 03 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH United International Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH United International Pharma - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33978-19

Hydrite

Hydrite - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch uống
Quy cách đóng gói: Bìa kẹp 2 gói, Hộp 20 gói, 30 gói, 50 gói, 100 gói x 4,1g
Nhà sản xuất: Công ty TNHH United International Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH United International Pharma - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-18884-13

Perosu

Perosu - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 03 vỉ x10 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH United International Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH United International Pharma - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32472-19

Zincped

Zincped - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Siro
Quy cách đóng gói: Hộp 01 chai 60ml
Nhà sản xuất: Công ty TNHH United International Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH United International Pharma - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32473-19

Ceelin

Ceelin
Dạng bào chế: Siro
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai x 30 ml, 60 ml, 120 ml
Nhà sản xuất: Công ty TNHH United International Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH United International Pharma - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-19743-13

Ferlin

Ferlin
Dạng bào chế: Siro
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai x 30 ml, 60 ml
Nhà sản xuất: Công ty TNHH United International Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH United International Pharma - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-19232-13

Fordia MR

Fordia MR
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 01 vỉ x 10 viên; Hộp 06 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH United International Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH United International Pharma - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-30179-18

Solmux Broncho

Solmux Broncho
Dạng bào chế: Hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 60 ml
Nhà sản xuất: Công ty TNHH United International Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH United International Pharma - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-21576-14

Hydrite

Hydrite
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 25 vỉ x 4 viên. Hộp 1 vỉ x 2 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH United International Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH United International Pharma - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-24047-15

Trang 1 /5
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn