PHARMACEUTICAL WORKS ADAMED PHARMA JOINT STOCK COMPANY

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 9 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 9 loại
Zolafren

Zolafren
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: Pharmaceutical Works Adamed Pharma Joint Stock Company - BA LAN
Nhà đăng ký: Pabianickie Zaklady Farmaceutyczne Polfa S.A - BA LAN
Số Đăng ký: VN-19298-15

Zolafren

Zolafren
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Pharmaceutical Works Adamed Pharma Joint Stock Company - BA LAN
Nhà đăng ký: Pabianickie Zaklady Farmaceutyczne Polfa S.A - BA LAN
Số Đăng ký: VN-19299-15

Cododamed 75mg

Cododamed 75mg
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, 4 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Pharmaceutical Works Adamed Pharma Joint Stock Company - BA LAN
Nhà đăng ký: Pabianickie Zaklady Farmaceutyczne Polfa S.A - BA LAN
Số Đăng ký: VN-21928-19

Surotadina

Surotadina
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: Pharmaceutical Works Adamed Pharma Joint Stock Company - BA LAN
Nhà đăng ký: Polfa Ltd. - BA LAN
Số Đăng ký: VN-17776-14

Surotadina

Surotadina
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: Pharmaceutical Works Adamed Pharma Joint Stock Company - BA LAN
Nhà đăng ký: Polfa Ltd. - BA LAN
Số Đăng ký: VN-17143-13

Surotadina

Surotadina
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: Pharmaceutical Works Adamed Pharma Joint Stock Company - BA LAN
Nhà đăng ký: Polfa Ltd. - BA LAN
Số Đăng ký: VN-17567-13

Egzysta

Egzysta
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Pharmaceutical Works Adamed Pharma Joint Stock Company - BA LAN
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: 6502/QLD-KD

Egzysta 75mg

Egzysta 75mg
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Pharmaceutical Works Adamed Pharma Joint Stock Company - BA LAN
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: 5070/QLD-KD

Copedina

Copedina - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Pharmaceutical Works Adamed Pharma Joint Stock Company - BA LAN
Nhà đăng ký: Polfa Ltd. - BA LAN
Số Đăng ký: VN-19317-15

Copyright © 2024  Thuocbietduoc.com.vn