NOVOCOL PHARMACEUTICALS OF CANADA, INC.

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 4 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 4 loại
Octocaine 100

Octocaine 100 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm gây tê nha khoa
Quy cách đóng gói: Hộp 50 ống x 1,8ml
Nhà sản xuất: Novocol Pharmaceuticals of Canada, Inc. - CA NA DA
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Nam Dược - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-17694-14

Isocaine 3%

Isocaine 3% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch gây tê nha khoa
Quy cách đóng gói: Hộp 50 ống x 1,8ml
Nhà sản xuất: Novocol Pharmaceuticals of Canada, Inc. - CA NA DA
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Nam Dược - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-17023-13

Posicaine 100

Posicaine 100 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm dùng trong nha khoa
Quy cách đóng gói: Hộp 50 ống x 1,7ml
Nhà sản xuất: Novocol Pharmaceuticals of Canada, Inc. - CA NA DA
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Nam Dược - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-17024-13

Posicaine 200

Posicaine 200 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm dùng trong nha khoa
Quy cách đóng gói: Hộp 50 ống x 1,7ml
Nhà sản xuất: Novocol Pharmaceuticals of Canada, Inc. - CA NA DA
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Nam Dược - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-17025-13

Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn