ASTRAZENECA PHARMACEUTICAL CO., LTD.

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 7 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 7 loại
Forxiga

Forxiga
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: AstraZeneca Pharmaceutical Co., Ltd. - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: AstraZenca Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN3-37-18

Zestril

Zestril
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: AstraZeneca Pharmaceutical Co., Ltd. - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: AstraZeneca Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-17246-13

Zestoretic-20

Zestoretic-20
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: AstraZeneca Pharmaceutical Co., Ltd. - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: AstraZeneca Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-17836-14

Forxiga

Forxiga
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: AstraZeneca Pharmaceutical Co., Ltd. - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: AstraZenca Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN3-38-18

Betaloc 50mg

Betaloc 50mg
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 20 viên
Nhà sản xuất: AstraZeneca Pharmaceutical Co., Ltd. - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: AstraZeneca Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-17245-13

Zestril

Zestril - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: AstraZeneca Pharmaceutical Co., Ltd. - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: AstraZeneca Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-17247-13

Zestril

Zestril - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: AstraZeneca Pharmaceutical Co., Ltd. - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: AstraZeneca Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-17248-13

Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn