NAPROD LIFE SCIENCES PVT. LTD.

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 9 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 9 loại
Esovex-40

Esovex-40 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ kèm 1 ống dung môi
Nhà sản xuất: Naprod Life Sciences Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm An sinh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-19597-16

Naprozole-R

Naprozole-R
Dạng bào chế: Thuốc bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 01 lọ bột pha tiêm
Nhà sản xuất: Naprod Life Sciences Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VN-19509-15

Idrona 30

Idrona 30 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Naprod Life Sciences Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mylan Pharmaceuticals Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-20328-17

Alembic Azithral

Alembic Azithral - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Naprod Life Sciences Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Alembic Chemical Works Co., Ltd. - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-19765-16

M-prib-3.5

M-prib-3.5 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Naprod Life Sciences Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Naprod Life Sciences Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-19508-15

Naprazole-R

Naprazole-R - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Naprod Life Sciences Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Naprod Life Sciences Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-19509-15

Ulcomez

Ulcomez - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Naprod Life Sciences Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Naprod Life Sciences Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-19282-15

4-Epeedo-50

4-Epeedo-50 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ bột đông khô pha tiêm
Nhà sản xuất: Naprod Life Sciences Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Naprod Life Sciences Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN2-52-13

Abingem 200

Abingem 200 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ bột đông khô pha tiêm
Nhà sản xuất: Naprod Life Sciences Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Naprod Life Sciences Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN2-53-13

Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn