MEPRO PHARMACEUTICALS PVT. LTD.

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 25 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 25 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Ursachol

Ursachol
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Mepro Pharmaceuticals Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Lupin Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-18357-14

Esotrax 40

Esotrax 40 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén kháng acid dạ dày
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Mepro Pharmaceuticals Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Lupin Limited - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-19701-16

Lupitriz

Lupitriz - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Mepro Pharmaceuticals Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Lupin Limited - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-20552-17

Etogeric 120

Etogeric 120 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Mepro Pharmaceuticals Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Lupin Limited - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-20009-16

Etogeric 90

Etogeric 90 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10
Nhà sản xuất: Mepro Pharmaceuticals Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Lupin Limited - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-20010-16

Vaicickeck H2

Vaicickeck H2 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Mepro Pharmaceuticals Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Lupin Limited - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-20012-16

Valcickeck H

Valcickeck H - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Mepro Pharmaceuticals Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Lupin Limited - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-20011-16

Cloviracinob

Cloviracinob - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem bôi ngoài da
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Aurochem Pharma Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mepro Pharmaceuticals Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-19423-15

Etogeric 60

Etogeric 60 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Mepro Pharmaceuticals Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Lupin Limited - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-19229-15

Zuloxib 200

Zuloxib 200 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Mepro Pharmaceuticals Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Lupin Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-18930-15

Rolavast 10

Rolavast 10 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Lark Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mepro Pharmaceuticals Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-18556-14

Rolavast 20

Rolavast 20 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Lark Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mepro Pharmaceuticals Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-18557-14

Atoronobi 20

Atoronobi 20 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Mepro Pharmaceuticals Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Hiền Vĩ - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-16656-13

Atoronobi 40

Atoronobi 40 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Mepro Pharmaceuticals Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Hiền Vĩ - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-16657-13

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn