INDCHEMIE HEALTH SPECIALITIES PVT. LTD.

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 11 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 11 loại
Acuroff-20

Acuroff-20
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp lớn x 10 hộp nhỏ x 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Indchemie Health Specialities Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược Phẩm Y-Med - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-21802-19

Mupricon Ointment

Mupricon Ointment - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc mỡ
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 5g
Nhà sản xuất: Indchemie Health Specialities Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược Phẩm Y-Med - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-22758-21

Evictal 400

Evictal 400 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Indchemie Health Specialities Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược Phẩm Y-Med - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-22111-19

Lipiles-10

Lipiles-10 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Indchemie Health Specialities Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Indchemie Health Specialities Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-20781-17

Indclav 1000

Indclav 1000 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Indchemie Health Specialities Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Indchemie Health Specialities Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-19982-16

Indclav 156

Indclav 156 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ bột để pha 100 ml hỗn dịch
Nhà sản xuất: Indchemie Health Specialities Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Indchemie Health Specialities Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-19983-16

Indclav 228.5

Indclav 228.5 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Indchemie Health Specialities Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Indchemie Health Specialities Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-19482-15

Indclav 312.5

Indclav 312.5 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Indchemie Health Specialities Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Indchemie Health Specialities Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-19483-15

Indclav 375

Indclav 375 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Indchemie Health Specialities Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Ánh Sao - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-16976-13

Indclav 625

Indclav 625 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Indchemie Health Specialities Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Ánh Sao - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-16614-13

Lipiles-20

Lipiles-20 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Indchemie Health Specialities Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược Phẩm Y-Med - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-21243-18

Copyright © 2024  Thuocbietduoc.com.vn