DEMO S.A. PHARMACEUTICAL INDUSTRY

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 19 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 19 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Odentid

Odentid - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: thuốc bột đông khô pha dung dịch tiêm hoặc tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ, hộp 10 lọ
Nhà sản xuất: Demo S.A. Pharmaceutical Industry - HY LẠP
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Bình Việt Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-21750-19

Pavinjec

Pavinjec - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột đông khô pha dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 lọ, hộp 10 lọ, hộp 50
Nhà sản xuất: Demo S.A. Pharmaceutical Industry - HY LẠP
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Bình Việt Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-21751-19

Moxifloxacin 400mg/250ml Solution for Infusion

Moxifloxacin 400mg/250ml Solution for Infusion - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 250ml
Nhà sản xuất: Demo S.A. Pharmaceutical Industry - HY LẠP
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-20929-18

Demoferidon

Demoferidon - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột pha dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ
Nhà sản xuất: Demo S.A. Pharmaceutical Industry - HY LẠP
Nhà đăng ký: Demo S.A. Pharmaceutical Industry - HY LẠP
Số Đăng ký: VN-21008-18

Offipain

Offipain - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 24 chai x 100ml
Nhà sản xuất: Demo S.A. Pharmaceutical Industry - HY LẠP
Nhà đăng ký: Demo S.A. Pharmaceutical Industry - HY LẠP
Số Đăng ký: VN-20751-17

Maxfecef

Maxfecef - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột pha tiêm hoặc truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 01 lọ thuốc bột 1g và 01 ống dung môi 10ml nước cất pha tiêm
Nhà sản xuất: Demo S.A. Pharmaceutical Industry - HY LẠP
Nhà đăng ký: Demo S.A. Pharmaceutical Industry - HY LẠP
Số Đăng ký: VN-19636-16

Maxfecef

Maxfecef - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột pha tiêm bắp
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Demo S.A. Pharmaceutical Industry - HY LẠP
Nhà đăng ký: Demo S.A. Pharmaceutical Industry - HY LẠP
Số Đăng ký: VN-19141-15

Fyranco

Fyranco - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: thuốc bột đông khô và dung môi để pha tiêm hoặc tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ và 1 ống dung môi 3ml
Nhà sản xuất: Demo S.A. Pharmaceutical Industry - HY LẠP
Nhà đăng ký: Demo S.A. Pharmaceutical Industry - HY LẠP
Số Đăng ký: VN-16479-13

Fyranco

Fyranco - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: thuốc bột đông khô và dung môi để pha tiêm hoặc tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ và 1 ống dung môi 3ml
Nhà sản xuất: Demo S.A. Pharmaceutical Industry - HY LẠP
Nhà đăng ký: Demo S.A. Pharmaceutical Industry - HY LẠP
Số Đăng ký: VN-16480-13

Mocetrol

Mocetrol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột và dung môi pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ bột và 1 ống dung môi
Nhà sản xuất: Demo S.A. Pharmaceutical Industry - HY LẠP
Nhà đăng ký: Demo S.A. Pharmaceutical Industry - HY LẠP
Số Đăng ký: VN-16248-13

Pizulen

Pizulen - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: thuốc bột pha tiêm hoặc tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ, Hộp 10 lọ
Nhà sản xuất: Demo S.A. Pharmaceutical Industry - HY LẠP
Nhà đăng ký: Demo S.A. Pharmaceutical Industry - HY LẠP
Số Đăng ký: VN-16249-13

Pizulen

Pizulen - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: thuốc bột pha tiêm hoặc tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ, Hộp 10 lọ
Nhà sản xuất: Demo S.A. Pharmaceutical Industry - HY LẠP
Nhà đăng ký: Demo S.A. Pharmaceutical Industry - HY LẠP
Số Đăng ký: VN-16250-13

Raxadin

Raxadin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 20ml
Nhà sản xuất: Demo S.A. Pharmaceutical Industry - HY LẠP
Nhà đăng ký: Demo S.A. Pharmaceutical Industry - HY LẠP
Số Đăng ký: VN-16731-13

Raxadoni

Raxadoni - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống 2ml
Nhà sản xuất: Demo S.A. Pharmaceutical Industry - HY LẠP
Nhà đăng ký: Demo S.A. Pharmaceutical Industry - HY LẠP
Số Đăng ký: VN-16732-13

Turatam

Turatam - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Demo S.A. Pharmaceutical Industry - HY LẠP
Nhà đăng ký: Demo S.A. Pharmaceutical Industry - HY LẠP
Số Đăng ký: VN-17033-13

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn