ZYDUS HOSPIRA ONCOLOGY PRIVATE LIMITED (ZHOPL)

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 8 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 8 loại
Oxaliplatin Hospira 50mg/10ml

Oxaliplatin Hospira 50mg/10ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc pha tiêm truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 10ml
Nhà sản xuất: Zydus Hospira Oncology Private Limited (Zhopl) - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm & Hóa Chất Nam Linh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN2-477-16

Oxaliplatin Hospira 100mg/20ml

Oxaliplatin Hospira 100mg/20ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc pha tiêm truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 20ml
Nhà sản xuất: Zydus Hospira Oncology Private Limited (Zhopl) - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm & Hóa Chất Nam Linh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN2-476-16

DBL ™ Irinotecan Injection Concentrate

DBL ™ Irinotecan Injection Concentrate - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc pha dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Zydus Hospira Oncology Private Limited (Zhopl) - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Pfizer (Thailand)., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-22186-19

DBL ™ Irinotecan Injection Concentrate

DBL ™ Irinotecan Injection Concentrate - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc pha dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Zydus Hospira Oncology Private Limited (Zhopl) - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Pfizer (Thailand)., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-22187-19

Hospira Docetaxel 20mg/2ml

Hospira Docetaxel 20mg/2ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: dung dịch đậm đặc dùng để pha tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 2ml
Nhà sản xuất: Zydus Hospira Oncology Private Limited (Zhopl) - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm & Hóa Chất Nam Linh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-17674-14

Hospira Docetaxel Injection 80mg/8ml

Hospira Docetaxel Injection 80mg/8ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc dùng để pha tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 8ml
Nhà sản xuất: Zydus Hospira Oncology Private Limited (Zhopl) - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm & Hóa Chất Nam Linh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-17675-14

Hospira Docetaxel injection 20mg/2ml

Hospira Docetaxel injection 20mg/2ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: dung dịch đậm đặc dùng để pha tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 2ml
Nhà sản xuất: Zydus Hospira Oncology Private Limited (Zhopl) - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm & Hóa Chất Nam Linh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN1-668-12

Hospira Docetaxel injection 80mg/8ml

Hospira Docetaxel injection 80mg/8ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: dung dịch đậm đặc dùng để pha tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 8ml
Nhà sản xuất: Zydus Hospira Oncology Private Limited (Zhopl) - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm & Hóa Chất Nam Linh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN1-630-12

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn