THYMOORGAN PHARMAZIE GMBH

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 9 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 9 loại
Ifosfamide 1000 Stada

Ifosfamide 1000 Stada - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 25ml
Nhà sản xuất: Thymoorgan Pharmazie GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty CP Dược phẩm Duy Tân (DUYTANPHARMA) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-22305-19

Pemetrexed Invagen

Pemetrexed Invagen - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha dung dịch đậm đặc để pha dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Thymoorgan Pharmazie GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Việt Pháp - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN3-118-19

Santabin

Santabin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Thymoorgan Pharmazie GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: APC Pharmaceuticals & Chemicals Ltd. - HỒNG KÔNG
Số Đăng ký: VN2-216-14

Santacil

Santacil - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc để pha dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml
Nhà sản xuất: Thymoorgan Pharmazie GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: APC Pharmaceuticals & Chemicals Ltd. - HỒNG KÔNG
Số Đăng ký: VN2-159-13

Santabin

Santabin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Thymoorgan Pharmazie GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: APC Pharmaceuticals & Chemicals Ltd. - HỒNG KÔNG
Số Đăng ký: VN2-158-13

PAS-Fatol N

PAS-Fatol N - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ
Nhà sản xuất: Thymoorgan Pharmazie GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dịch Vụ Thương mại Dược phẩm Chánh Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-14983-12

Vammybivid's

Vammybivid
Dạng bào chế: Thuốc bột đông khô pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 lọ
Nhà sản xuất: Thymoorgan Pharmazie GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Bình Việt Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-16648-13

Vammybivid's

Vammybivid
Dạng bào chế: Thuốc bột đông khô pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 lọ
Nhà sản xuất: Thymoorgan Pharmazie GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Bình Việt Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-16649-13

Epibra

Epibra - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml
Nhà sản xuất: Thymoorgan Pharmazie GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: APC Pharmaceuticals & Chemicals Ltd. - HỒNG KÔNG
Số Đăng ký: VN2-69-13

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn