ALKEM LABORATORIES., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 66 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 66 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Alclav Forte Dry Syrup 312.5 mg/5ml

Alclav Forte Dry Syrup 312.5 mg/5ml
Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai bột để pha 100 ml hỗn dịch
Nhà sản xuất: Alkem Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Alkem Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-18133-14

Alclav Bid Dry Syrup 228.5 mg/5ml

Alclav Bid Dry Syrup 228.5 mg/5ml
Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai bột để pha 100 ml hỗn dịch
Nhà sản xuất: Alkem Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Alkem Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-19553-16

Thuốc tiêm ALCLAV 1.2G

Thuốc tiêm ALCLAV 1.2G
Dạng bào chế: Thuốc bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ thuốc bột + 1 ống nước cất pha tiêm
Nhà sản xuất: Alkem Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Alkem Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-21363-18

Alclav Tablets 625mg

Alclav Tablets 625mg
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: Alkem Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Alkem Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-19766-16

Redcef DT 100

Redcef DT 100 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén phân tán
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Alkem Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Aryabrat International Pte., Ltd. - Cam pu chia
Số Đăng ký: VN-20908-18

Cetrikem 10

Cetrikem 10 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉx 10 viên
Nhà sản xuất: Alkem Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Alkem Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-20646-17

Ondem-MD 4 mg

Ondem-MD 4 mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Alkem Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: M/s. Alkem Laboratories Ltd. - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-20308-17

Alkoxime 1.5g

Alkoxime 1.5g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm bắp, tiêm truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ bột
Nhà sản xuất: Alkem Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Alkem Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-19554-16

Hipiog

Hipiog - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Alkem Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Thương mại Thanh Danh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-19912-16

Ondem-MD 8 mg

Ondem-MD 8 mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Alkem Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: M/s. Alkem Laboratories Ltd. - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-20181-16

Loskem 50

Loskem 50 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Alkem Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Alkem Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-18692-15

Magtam 1,5g

Magtam 1,5g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ bột
Nhà sản xuất: Alkem Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Alkem Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-18697-15

Mycokem tablets 500mg

Mycokem tablets 500mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Alkem Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Alkem Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-18709-15

Alclav 1000mg tablets

Alclav 1000mg tablets - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Alkem Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Alkem Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-17632-14

Jupiros 10

Jupiros 10 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Alkem Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Alkem Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-17814-14

Trang 1 /5
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn