MYLAN LABORATORIES LIMITED

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 27 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 27 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Tenofovir Disoproxil Fumarate and Lamivudine Tablets

Tenofovir Disoproxil Fumarate and Lamivudine Tablets - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 30 viên
Nhà sản xuất: Mylan Laboratories Limited - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: APC Pharmaceuticals & Chemicals Ltd. - HỒNG KÔNG
Số Đăng ký: VN2-494-16

Myvelpa

Myvelpa
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 28 viên
Nhà sản xuất: Mylan Laboratories Limited - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mi Pharma Private Limited - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN3-242-19

Lamivudine 150mg, Zidovudine 300mg & Nevirapine

Lamivudine 150mg, Zidovudine 300mg & Nevirapine - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 60 viên
Nhà sản xuất: Macleods Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mylan Laboratories Limited - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN2-495-16

Oseltamivir Phosphate capsules 30mg

Oseltamivir Phosphate capsules 30mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Mylan Laboratories Limited - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: APC Pharmaceuticals & Chemicals Ltd. - HỒNG KÔNG
Số Đăng ký: VN2-464-16

Acriptega

Acriptega
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai x30 viên
Nhà sản xuất: Mylan Laboratories Limited - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mi Pharma Private Limited - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN3-241-19

MyVorcon 200 mg

MyVorcon 200 mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 15 viên
Nhà sản xuất: Mylan Laboratories Limited - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mi Pharma Private Limited - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-22441-19

Ricovir

Ricovir
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 30 viên
Nhà sản xuất: Mylan Laboratories Limited - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mi Pharma Private Limited - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-21433-18

Betaserc 24mg

Betaserc 24mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên, hộp 5 vỉ x 20 viên
Nhà sản xuất: Mylan Laboratories Limited - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Abbott Laboratories (Singapore) Private Limited - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-21651-19

Duspatalin retard

Duspatalin retard - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng giải phóng kéo dài
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Mylan Laboratories Limited - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Abbott Laboratories (Singapore) Private Limited - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-21652-19

So-Ezzy 0,75

So-Ezzy 0,75 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 2 viên
Nhà sản xuất: Mylan Laboratories Limited - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mega Lifesciences Public Company Ltd. - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN3-136-19

Ricovir EM

Ricovir EM
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Chai 30 viên
Nhà sản xuất: Mylan Laboratories Limited - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: APC Pharmaceuticals & Chemicals Ltd. - HỒNG KÔNG
Số Đăng ký: VN-16946-13

Komefan 140

Komefan 140 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ 6 viên; Hộp 2 vỉ 6 viên; Hộp 3 vỉ 6 viên
Nhà sản xuất: Mylan Laboratories Limited - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: APC Pharmaceuticals & Chemicals Ltd. - HỒNG KÔNG
Số Đăng ký: VN-20648-17

Komefan 280

Komefan 280 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 12 viên
Nhà sản xuất: Mylan Laboratories Limited - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: APC Pharmaceuticals & Chemicals Ltd. - HỒNG KÔNG
Số Đăng ký: VN-20649-17

Lamivudine Tablets 150mg

Lamivudine Tablets 150mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 60 viên
Nhà sản xuất: Mylan Laboratories Limited - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: APC Pharmaceuticals & Chemicals Ltd. - HỒNG KÔNG
Số Đăng ký: VN-20650-17

Efevirenz Tablets 600mg

Efevirenz Tablets 600mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Mylan Laboratories Limited - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: APC Pharmaceuticals & Chemicals Ltd. - HỒNG KÔNG
Số Đăng ký: VN-18993-15

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn