MYLAN LABORATORIES LIMITED

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 22 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 22 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Ricovir

Ricovir
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 30 viên
Nhà sản xuất: Mylan Laboratories Limited - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mi Pharma Private Limited - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-21433-18

Betaserc 24mg

Betaserc 24mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên, hộp 5 vỉ x 20 viên
Nhà sản xuất: Mylan Laboratories Limited - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Abbott Laboratories (Singapore) Private Limited - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-21651-19

Duspatalin retard

Duspatalin retard - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng giải phóng kéo dài
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Mylan Laboratories Limited - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Abbott Laboratories (Singapore) Private Limited - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-21652-19

So-Ezzy 0,75

So-Ezzy 0,75 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 2 viên
Nhà sản xuất: Mylan Laboratories Limited - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mega Lifesciences Public Company Ltd. - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN3-136-19

Ricovir EM

Ricovir EM
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Chai 30 viên
Nhà sản xuất: Mylan Laboratories Limited - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: APC Pharmaceuticals & Chemicals Ltd. - ÁC HEN TI NA
Số Đăng ký: VN-16946-13

Komefan 140

Komefan 140 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ 6 viên; Hộp 2 vỉ 6 viên; Hộp 3 vỉ 6 viên
Nhà sản xuất: Mylan Laboratories Limited - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: APC Pharmaceuticals & Chemicals Ltd. - ÁC HEN TI NA
Số Đăng ký: VN-20648-17

Komefan 280

Komefan 280 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 12 viên
Nhà sản xuất: Mylan Laboratories Limited - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: APC Pharmaceuticals & Chemicals Ltd. - ÁC HEN TI NA
Số Đăng ký: VN-20649-17

Lamivudine Tablets 150mg

Lamivudine Tablets 150mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 60 viên
Nhà sản xuất: Mylan Laboratories Limited - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: APC Pharmaceuticals & Chemicals Ltd. - ÁC HEN TI NA
Số Đăng ký: VN-20650-17

Efevirenz Tablets 600mg

Efevirenz Tablets 600mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Mylan Laboratories Limited - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: APC Pharmaceuticals & Chemicals Ltd. - ÁC HEN TI NA
Số Đăng ký: VN-18993-15

Nexquin 500

Nexquin 500 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: MSN Laboratories Limited - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mylan Laboratories Limited - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-18713-15

Telkast 4

Telkast 4  - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén nhai
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: MSN Laboratories Limited - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mylan Laboratories Limited - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-18778-15

Telkast 5

Telkast 5 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén nhai
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: MSN Laboratories Limited - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mylan Laboratories Limited - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-18779-15

Tenofovir Disoproxil Fumarate Tablets 300mg

Tenofovir Disoproxil Fumarate Tablets 300mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Mylan Laboratories Limited - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: APC Pharmaceuticals & Chemicals Ltd. - ÁC HEN TI NA
Số Đăng ký: VN-18994-15

Xafen 180

Xafen 180 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Medreich Limited - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mylan Laboratories Limited - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-18568-14

Xafen 60

Xafen 60 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Medreich Limited - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mylan Laboratories Limited - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-18569-14

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn