MSD INTERNATIONAL GMBH (SINGAPORE BRANCH)

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 12 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 12 loại
Isentress

Isentress
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 60 viên
Nhà sản xuất: MSD International GmbH (Singapore Branch) - XING GA PO
Nhà đăng ký: Merck Sharp & Dohme (Asia) Ltd. - HỒNG KÔNG
Số Đăng ký: VN2-509-16

Isentress

Isentress
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 60 viên
Nhà sản xuất: MSD International GmbH (Singapore Branch) - XING GA PO
Nhà đăng ký: Merck Sharp & Dohme (Asia) Ltd. - HỒNG KÔNG
Số Đăng ký: VN2-510-16

Vytorin 10/20

Vytorin 10/20
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: MSD International GmbH (Singapore Branch) - XING GA PO
Nhà đăng ký: Merck Sharp & Dohme (Asia) Ltd. - HỒNG KÔNG
Số Đăng ký: VN1-689-12

Vytorin 10/40

Vytorin 10/40 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: MSD International GmbH (Singapore Branch) - XING GA PO
Nhà đăng ký: Merck Sharp & Dohme (Asia) Ltd. - HỒNG KÔNG
Số Đăng ký: VN1-690-12

Vytorin 10/10

Vytorin 10/10 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: MSD International GmbH (Singapore Branch) - XING GA PO
Nhà đăng ký: Merck Sharp & Dohme (Asia) Ltd. - HỒNG KÔNG
Số Đăng ký: VN1-688-12

Vytorin 10mg/40mg

Vytorin 10mg/40mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: MSD International GmbH (Singapore Branch) - XING GA PO
Nhà đăng ký: Merck Sharp & Dohme (Asia) Ltd. - HỒNG KÔNG
Số Đăng ký: VN-17527-13

Vytorin 10mg/20mg

Vytorin 10mg/20mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: MSD International GmbH (Singapore Branch) - XING GA PO
Nhà đăng ký: Merck Sharp & Dohme (Asia) Ltd. - HỒNG KÔNG
Số Đăng ký: VN-17526-13

Victrelis

Victrelis - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp lớn x 4 hộp nhỏ x 7 vỉ x 12 viên
Nhà sản xuất: MSD International GmbH (Singapore Branch) - XING GA PO
Nhà đăng ký: Merck Sharp & Dohme (Asia) Ltd. - HỒNG KÔNG
Số Đăng ký: VN-19710-16

Vytorin 10mg/10mg

Vytorin 10mg/10mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: MSD International GmbH (Singapore Branch) - XING GA PO
Nhà đăng ký: Merck Sharp & Dohme (Asia) Ltd. - HỒNG KÔNG
Số Đăng ký: VN-17525-13

Vytorin 10 mg/40 mg

Vytorin 10 mg/40 mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: MSD International GmbH (Singapore Branch) - XING GA PO
Nhà đăng ký: Merck Sharp & Dohme (Asia) Ltd. - HỒNG KÔNG
Số Đăng ký: VN-19268-15

Vytorin 10 mg/20 mg

Vytorin 10 mg/20 mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: MSD International GmbH (Singapore Branch) - XING GA PO
Nhà đăng ký: Merck Sharp & Dohme (Asia) Ltd. - HỒNG KÔNG
Số Đăng ký: VN-19267-15

Vytorin 10 mg/10 mg

Vytorin 10 mg/10 mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: MSD International GmbH (Singapore Branch) - XING GA PO
Nhà đăng ký: Merck Sharp & Dohme (Asia) Ltd. - HỒNG KÔNG
Số Đăng ký: VN-19266-15

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn