M/S MAXTAR BIO-GENICS

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 6 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 6 loại
Acetar-100 Tablet

Acetar-100 Tablet - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: M/s Maxtar Bio-Genics - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: M/s Maxtar Bio-Genics - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-22166-19

LIV-Z Tablets

LIV-Z Tablets - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: M/s Maxtar Bio-Genics - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: M/s Maxtar Bio-Genics - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-18014-14

Floxcin-200 Tablets

Floxcin-200 Tablets - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: M/s Maxtar Bio-Genics - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: M/s Maxtar Bio-Genics - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-16827-13

Livran-500 Tablets

Livran-500 Tablets - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp lớn chứa 10 hộp nhỏ gồm 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: M/s Maxtar Bio-Genics - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: M/s Maxtar Bio-Genics - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-16826-13

Omic-20 capsules

Omic-20 capsules - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: M/s Maxtar Bio-Genics - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: M/s Maxtar Bio-Genics - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-17193-13

Omeprazole

Omeprazole - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: M/s Maxtar Bio-Genics - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Song Khanh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-15363-12

Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn