HAUPT PHARMA WOLFRATSHAUSENGMBH

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 8 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 8 loại
Calciumfolinat "Ebewe"

Calciumfolinat "Ebewe" - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 100mg/10ml
Nhà sản xuất: Haupt Pharma WolfratshausenGmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Novartis (Singapore) Pte Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-23089-22

Calciumfolinat "Ebewe"

Calciumfolinat "Ebewe" - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm/truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 50mg/5ml. Hộp 5 lọ 50mg/5ml. Hộp 10 lọ 50mg/5ml
Nhà sản xuất: Haupt Pharma WolfratshausenGmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Novartis (Singapore) Pte Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-23090-22

Calcium Folinate PhaRes 10 mg/ml Solution for Injection

Calcium Folinate PhaRes 10 mg/ml Solution for Injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 100mg/10ml hoặc hộp 1 lọ 350mg/35ml
Nhà sản xuất: Haupt Pharma WolfratshausenGmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Việt - Pháp - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-22756-21

Irinotecan onkovis 20mg/ml

Irinotecan onkovis 20mg/ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc để pha dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 2ml
Nhà sản xuất: Haupt Pharma WolfratshausenGmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Bình Việt Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN3-310-21

Sendatron 250 microgram

Sendatron 250 microgram - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ X 5ml
Nhà sản xuất: Haupt Pharma WolfratshausenGmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Nova Pharma - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-22374-19

Paclitaxel Bhardwaj 6mg/ml

Paclitaxel Bhardwaj 6mg/ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc để pha tiêm truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml
Nhà sản xuất: Haupt Pharma WolfratshausenGmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH TM Dược phẩm Minh Nguyệt - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN3-120-19

Irinotecan onkovis 20mg/ml

Irinotecan onkovis 20mg/ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc để pha dịch truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 2ml
Nhà sản xuất: Haupt Pharma WolfratshausenGmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Bình Việt Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN3-54-18

Paclitaxel Stragen 6mg/ml

Paclitaxel Stragen 6mg/ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 30mg/5ml, Hộp 1 chai 100mg/16.7ml, Hộp 1 chai 150ml/25ml
Nhà sản xuất: Haupt Pharma WolfratshausenGmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Việt Pháp - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-14987-12

Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn