CORDEN PHARMA S.P.A

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 6 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 6 loại
Casodex

Casodex
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Corden Pharma S.P.A - Ý
Nhà đăng ký: AstraZeneca Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-18149-14

Moliavex

Moliavex - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc để pha dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Corden Pharma S.P.A - Ý
Nhà đăng ký: Stragen Pharma SA - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN3-208-19

Moliavex

Moliavex - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc để pha dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 16,7ml
Nhà sản xuất: Corden Pharma S.P.A - Ý
Nhà đăng ký: Stragen Pharma SA - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN3-130-19

Moliavex

Moliavex - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc để pha dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 50ml
Nhà sản xuất: Corden Pharma S.P.A - Ý
Nhà đăng ký: Stragen Pharma SA - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN3-131-19

Diprivan

Diprivan
Dạng bào chế: Nhũ tương tiêm/truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 bơm tiêm đóng sẵn 50ml
Nhà sản xuất: Corden Pharma S.P.A - Ý
Nhà đăng ký: AstraZeneca Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-17251-13

Diprivan

Diprivan - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Nhũ tương tiêm hoặc truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp chứa 5 ống x 20ml
Nhà sản xuất: Corden Pharma S.P.A - Ý
Nhà đăng ký: AstraZeneca Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-15720-12

Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn