S.C. SLAVIA PHARM S.R.L.

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 11 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 11 loại
Fluebac

Fluebac - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: S.C. Slavia Pharm S.R.L. - RU MA NI
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm DOHA - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-22510-20

Painnil

Painnil - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: S.C. Slavia Pharm S.R.L. - RU MA NI
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm DOHA - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-23073-22

Tusligo

Tusligo
Dạng bào chế: Viên nang cứng chứa pellet bao tan trong ruột
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: S.C. Slavia Pharm S.R.L. - RU MA NI
Nhà đăng ký: S.C. Slavia Pharm S.R.L. - RU MA NI
Số Đăng ký: VN-19404-15

Uloviz

Uloviz - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: S.C. Slavia Pharm S.R.L. - RU MA NI
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm DOHA - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-22344-19

Spobet

Spobet
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 5 viên
Nhà sản xuất: S.C. Slavia Pharm S.R.L. - RU MA NI
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm DOHA - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-14580-12

Spulit

Spulit - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x5 viên
Nhà sản xuất: S.C. Slavia Pharm S.R.L. - RU MA NI
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm DOHA - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-19599-16

Bicric

Bicric - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: S.C. Slavia Pharm S.R.L. - RU MA NI
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm DOHA - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-16206-13

Kbat

Kbat - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x5 viên
Nhà sản xuất: S.C. Slavia Pharm S.R.L. - RU MA NI
Nhà đăng ký: Công ty CP Dược Mê Kông - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-17320-13

Upetal

Upetal - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 1 viên
Nhà sản xuất: S.C. Slavia Pharm S.R.L. - RU MA NI
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm DOHA - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-21221-18

Lopioz

Lopioz - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang bao tan trong ruột
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: S.C. Slavia Pharm S.R.L. - RU MA NI
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm DOHA - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-14579-12

Zovitit

Zovitit - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang chứa vi hạt
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: S.C. Slavia Pharm S.R.L. - RU MA NI
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm DOHA - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-15819-12

Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn