OTSUKA PHARMACEUTICAL FACTORY, INC.

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 10 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 10 loại
BifluidInjection

BifluidInjection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Túi nhựa mềm
Nhà sản xuất: Otsuka Pharmaceutical Factory, Inc. - NHẬT BẢN
Nhà đăng ký: Công ty CP Otsuka OPV - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-22322-19

Bfluid Injection

Bfluid Injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: túi nhựa mềm 2 ngăn 500ml (ngăn trên 150ml, ngăn dưới 350ml), túi nhựa mềm 2 ngăn 1000ml (ngăn trên
Nhà sản xuất: Otsuka Pharmaceutical Factory, Inc. - NHẬT BẢN
Nhà đăng ký: Công ty CP Otsuka OPV - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-15861-12

Mixid H injection

Mixid H injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: nhũ dịch tiêm truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Túi nhựa mềm 2 ngăn (tổng dung tích 900ml)
Nhà sản xuất: Otsuka Pharmaceutical Factory, Inc. - NHẬT BẢN
Nhà đăng ký: Công ty CP Otsuka OPV - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-14626-12

Mixid L injection

Mixid L injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: nhũ tương tiêm truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Túi nhựa mềm 2 ngăn (tổng dung tích 900ml)
Nhà sản xuất: Otsuka Pharmaceutical Factory, Inc. - NHẬT BẢN
Nhà đăng ký: Công ty CP Otsuka OPV - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-14627-12

ARTCEREB Irrigation and Perfusion Solution for Cerebrospinal Surgery

ARTCEREB Irrigation and Perfusion Solution for Cerebrospinal Surgery - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: dung dịch tưới rửa trong phẫu thuật não-tủy sống
Quy cách đóng gói: Túi nhựa mềm 2 ngăn (tổng dung tích 500ml)
Nhà sản xuất: Otsuka Pharmaceutical Factory, Inc. - NHẬT BẢN
Nhà đăng ký: Công ty CP Otsuka OPV - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-14120-11

ARTCEREB Irrigation and Perfusion Solution for Cerebrospinal Surgery

ARTCEREB Irrigation and Perfusion Solution for Cerebrospinal Surgery - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: dung dịch tưới rửa trong phẫu thuật não-tủy sống
Quy cách đóng gói: Túi nhựa mềm 2 ngăn (tổng dung tích 500ml)
Nhà sản xuất: Otsuka Pharmaceutical Factory, Inc. - NHẬT BẢN
Nhà đăng ký: Công ty CP Otsuka OPV - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-14120-11

Neoparen No. 1 Injection

Neoparen No. 1 Injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Túi nhựa mềm 3 ngăn (tổng dung tích 1000ml)
Nhà sản xuất: Otsuka Pharmaceutical Factory, Inc. - NHẬT BẢN
Nhà đăng ký: Công ty CP Otsuka OPV - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-14121-11

Neoparen No. 1 Injection

Neoparen No. 1 Injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Túi nhựa mềm 3 ngăn (tổng dung tích 1000ml)
Nhà sản xuất: Otsuka Pharmaceutical Factory, Inc. - NHẬT BẢN
Nhà đăng ký: Công ty CP Otsuka OPV - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-14121-11

Neoparen No. 2 Injection

Neoparen No. 2 Injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Túi nhựa mềm 3 ngăn (tổng dung tích 1000ml)
Nhà sản xuất: Otsuka Pharmaceutical Factory, Inc. - NHẬT BẢN
Nhà đăng ký: Công ty CP Otsuka OPV - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-14122-11

Neoparen No. 2 Injection

Neoparen No. 2 Injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Túi nhựa mềm 3 ngăn (tổng dung tích 1000ml)
Nhà sản xuất: Otsuka Pharmaceutical Factory, Inc. - NHẬT BẢN
Nhà đăng ký: Công ty CP Otsuka OPV - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-14122-11

Copyright © 2024  Thuocbietduoc.com.vn