T.MAN PHARMA LIMITED PARTNERSHIP

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 12 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 12 loại
Ashab

Ashab - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Si rô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 60ml
Nhà sản xuất: T.Man Pharma Limited Partnership - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm DOHA - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-15348-12

Nobesta

Nobesta - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Si rô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 60ml
Nhà sản xuất: T.Man Pharma Limited Partnership - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm DOHA - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-15349-12

Tobti lemon

Tobti lemon - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên ngậm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói x 10 viên, hộp 50 gói x 10 viên
Nhà sản xuất: T.Man Pharma Limited Partnership - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm DOHA - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-14582-12

Uptiv

Uptiv - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén đặt âm đạo
Quy cách đóng gói: Hộp 20 vỉ x 5 viên
Nhà sản xuất: T.Man Pharma Limited Partnership - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm DOHA - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-15350-12

Brady

Brady - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Si rô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 60ml si rô
Nhà sản xuất: T.Man Pharma Limited Partnership - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm DOHA - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-14081-11

Brady

Brady - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Si rô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 60ml si rô
Nhà sản xuất: T.Man Pharma Limited Partnership - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm DOHA - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-14081-11

Ceftrisu

Ceftrisu - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch thuốc uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 60ml
Nhà sản xuất: T.Man Pharma Limited Partnership - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm DOHA - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-13585-11

Tobti Mint

Tobti Mint - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên ngậm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói x 10 viên, hộp 50 gói x 10 viên
Nhà sản xuất: T.Man Pharma Limited Partnership - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm DOHA - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-14082-11

Tobti Mint

Tobti Mint - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên ngậm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói x 10 viên, hộp 50 gói x 10 viên
Nhà sản xuất: T.Man Pharma Limited Partnership - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm DOHA - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-14082-11

Tobti Orange

Tobti Orange - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên ngậm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói x 10 viên, hộp 50 gói x 10 viên
Nhà sản xuất: T.Man Pharma Limited Partnership - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm DOHA - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-14083-11

Tobti Orange

Tobti Orange - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên ngậm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói x 10 viên, hộp 50 gói x 10 viên
Nhà sản xuất: T.Man Pharma Limited Partnership - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm DOHA - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-14083-11

Zipda

Zipda - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén đặt âm đạo
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 6 viên
Nhà sản xuất: T.Man Pharma Limited Partnership - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm DOHA - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-12975-11

Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn