LABESFAL-LABORATORIOS ALMIRO, SA

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 15 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 15 loại
Ondansetron Kabi 2mg/1ml

Ondansetron Kabi 2mg/1ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống 2ml
Nhà sản xuất: Labesfal-Laboratorios Almiro, SA - BỒ ĐÀO NHA
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-21732-19

Ondansetron Kabi 2mg/1ml

Ondansetron Kabi 2mg/1ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống 4ml
Nhà sản xuất: Labesfal-Laboratorios Almiro, SA - BỒ ĐÀO NHA
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-21733-19

Ketosteril

Ketosteril
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 20 viên
Nhà sản xuất: Labesfal-Laboratorios Almiro, SA - BỒ ĐÀO NHA
Nhà đăng ký: Fresenius Kabi Deutschland GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-16263-13

Cefepime Kabi 1g

Cefepime Kabi 1g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch tiêm/truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ
Nhà sản xuất: Labesfal-Laboratorios Almiro, SA - BỒ ĐÀO NHA
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-20680-17

Ceftazidime Kabi 1g

Ceftazidime Kabi 1g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ, hộp 10 lọ
Nhà sản xuất: Labesfal-Laboratorios Almiro, SA - BỒ ĐÀO NHA
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-20418-17

Cefepim Fresenius Kabi 2g

Cefepim Fresenius Kabi 2g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch tiêm / tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ
Nhà sản xuất: Labesfal-Laboratorios Almiro, SA - BỒ ĐÀO NHA
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-20139-16

Ceftazidime Kabi 0,5g

Ceftazidime Kabi 0,5g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Labesfal-Laboratorios Almiro, SA - BỒ ĐÀO NHA
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-13541-11

Ceftazidime Kabi 1g

Ceftazidime Kabi 1g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Labesfal-Laboratorios Almiro, SA - BỒ ĐÀO NHA
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-13542-11

Ceftazidime Kabi 2g

Ceftazidime Kabi 2g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch tiêm / tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Labesfal-Laboratorios Almiro, SA - BỒ ĐÀO NHA
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-13543-11

Granisetron Kabi 1mg/1ml

Granisetron Kabi 1mg/1ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc pha tiêm/tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống 1ml
Nhà sản xuất: Labesfal-Laboratorios Almiro, SA - BỒ ĐÀO NHA
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-14047-11

Granisetron Kabi 1mg/1ml

Granisetron Kabi 1mg/1ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc pha tiêm/tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống 1ml
Nhà sản xuất: Labesfal-Laboratorios Almiro, SA - BỒ ĐÀO NHA
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-14047-11

Piperacillin/ Tazobactam Kabi 2g/0,25mg

Piperacillin/ Tazobactam Kabi 2g/0,25mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch tiêm hoặc tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp chứa 1 lọ thuỷ tinh 50ml
Nhà sản xuất: Labesfal-Laboratorios Almiro, SA - BỒ ĐÀO NHA
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-12927-11

Piperacillin/ Tazobactam Kabi 4g/0,5g

Piperacillin/ Tazobactam Kabi 4g/0,5g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm hoặc tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Labesfal-Laboratorios Almiro, SA - BỒ ĐÀO NHA
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-13544-11

Granisetron Kabi 1mg/1ml

Granisetron Kabi 1mg/1ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc pha tiêm/tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống 1ml
Nhà sản xuất: Labesfal-Laboratorios Almiro, SA - BỒ ĐÀO NHA
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-21199-18

Piperacillin/Tazobactam Kabi 2g/0,25g

Piperacillin/Tazobactam Kabi 2g/0,25g  - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ, hộp 10 lọ
Nhà sản xuất: Labesfal-Laboratorios Almiro, SA - BỒ ĐÀO NHA
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-21200-18

Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn