ETEX PHARM INC.

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 18 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 18 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Gupedon Cap.

Gupedon Cap.
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Etex Pharm Inc. - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Il Hwa Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-15931-12

Etexsylicaba Soft Capsule

Etexsylicaba Soft Capsule
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Etex Pharm Inc. - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Kyongbo Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-13216-11

Timocon

Timocon
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Etex Pharm Inc. - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Highnoon Laboratories., Ltd - PA KÍT XTAN
Số Đăng ký: VN-8898-09

Viên nang mềm Imlas

Viên nang mềm Imlas - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x10 viên
Nhà sản xuất: Etex Pharm Inc. - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Kyongbo Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-15078-12

Boligenax Soft capsules

Boligenax Soft capsules - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm đặt âm đạo
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Etex Pharm Inc. - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Pharmix Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-12604-11

Calibone-Etex soft capsule

Calibone-Etex soft capsule - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Etex Pharm Inc. - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Binex Co., Ltd - MỸ
Số Đăng ký: VN-13513-11

Etexcanaris tablet

Etexcanaris tablet - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Etex Pharm Inc. - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Kyongbo Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-12538-11

Fomintab Tab.

Fomintab Tab. - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Etex Pharm Inc. - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Pharmix Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-13305-11

Ganteston

Ganteston - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Etex Pharm Inc. - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Il Hwa Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-12503-11

Gudia Tablet

Gudia Tablet - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Etex Pharm Inc. - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Il Hwa Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-13735-11

Hepalium Injection

Hepalium Injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch thuốc tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống 5ml
Nhà sản xuất: Etex Pharm Inc. - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Kyongbo Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-12539-11

Hepasilyn capsule

Hepasilyn capsule - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Etex Pharm Inc. - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Kyongbo Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-12540-11

Huarom

Huarom - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ 5ml
Nhà sản xuất: Etex Pharm Inc. - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Il Hwa Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-12504-11

Ilanelo

Ilanelo - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Etex Pharm Inc. - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Il Hwa Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-12505-11

Pirazem Cap.

Pirazem Cap. - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Etex Pharm Inc. - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Pharmix Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-13819-11

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn