CỞ SỞ SẢN XUẤT THUỐC ÐÔNG DƯỢC CỬU LONG

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 7 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 7 loại
Đại tràng K9

Đại tràng K9
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Chai 50 viên
Nhà sản xuất: Cở sở sản xuất thuốc Ðông Dược Cửu Long - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Cở sở sản xuất thuốc Ðông Dược Cửu Long - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-24667-16

GastraQK9

GastraQK9 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Chai 60 viên
Nhà sản xuất: Cở sở sản xuất thuốc Ðông Dược Cửu Long - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Cở sở sản xuất thuốc Ðông Dược Cửu Long - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-28650-18

GastraQK9

GastraQK9 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 100 viên
Nhà sản xuất: Cở sở sản xuất thuốc Ðông Dược Cửu Long - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Cở sở sản xuất thuốc Ðông Dược Cửu Long - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-25572-16

Dầu mù u K9

Dầu mù u K9 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bôi ngoài da
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 15ml thuốc bôi ngoài da
Nhà sản xuất: Cở sở sản xuất thuốc Ðông Dược Cửu Long - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VND-1863-04

Gatran

Gatran - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 150 viên nén
Nhà sản xuất: Cở sở sản xuất thuốc Ðông Dược Cửu Long - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VND-0682-03

Viên đại tràng K9

Viên đại tràng K9 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: hộp 1chai 100 viên nén
Nhà sản xuất: Cở sở sản xuất thuốc Ðông Dược Cửu Long - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VND-1996-04

Viên mật nghệ

Viên mật nghệ - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: chai 100 viên; 50 viên nén.
Nhà sản xuất: Cở sở sản xuất thuốc Ðông Dược Cửu Long - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-0811-06

Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn