HAINAN HEALTH CARE LABORATORIES LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 5 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 5 loại
Alendronate sodium tablets

Alendronate sodium tablets - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Hainan Health Care Laboratories Ltd - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Y tế Đức Minh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-11745-11

Galantamine hydrobromide dispersible tablets

Galantamine hydrobromide dispersible tablets - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Hainan Health Care Laboratories Ltd - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Đức Minh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-14050-11

Galantamine hydrobromide dispersible tablets

Galantamine hydrobromide dispersible tablets - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Hainan Health Care Laboratories Ltd - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Y tế Đức Minh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-14050-11

Metformin Hydrochloride and Glibenclamide Tablets

Metformin Hydrochloride and  Glibenclamide Tablets - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 12 viên
Nhà sản xuất: Hainan Health Care Laboratories Ltd - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Đức Minh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-12950-11

Sertraline hydrochloride tablets

Sertraline hydrochloride tablets - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Hainan Health Care Laboratories Ltd - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Y tế Đức Minh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-11746-11

Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn