ENCUBE ETHICALS PVT. LTD.

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 8 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 8 loại
Canesten Cream

Canesten Cream
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 50g; hộp 1 tuýp 20g
Nhà sản xuất: Encube Ethicals Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Bayer South East Asia Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-17648-14

Nopetigo-B

Nopetigo-B - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem bôi ngoài da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 30g
Nhà sản xuất: Encube Ethicals Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mega Lifesciences Public Company Ltd. - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-20561-17

Binter Cream

Binter Cream - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem dùng ngoài
Quy cách đóng gói: Tuýp 5g và 10g
Nhà sản xuất: Encube Ethicals Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mega Lifesciences Pty., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-11955-11

Binter solution

Binter solution - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch dùng ngoài
Quy cách đóng gói: Lọ 20ml
Nhà sản xuất: Encube Ethicals Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mega Lifesciences Pty., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-11956-11

Nopetigo 2% Cream

Nopetigo 2% Cream - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem bôi ngoài da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp nhôm 15g hoặc 30g
Nhà sản xuất: Encube Ethicals Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mega Lifesciences Pty., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-14258-11

Nopetigo 2% Cream

Nopetigo 2% Cream - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem bôi ngoài da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp nhôm 15g hoặc 30g
Nhà sản xuất: Encube Ethicals Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mega Lifesciences (Australia) Pty., Ltd - ÚC
Số Đăng ký: VN-14258-11

Nopetigo 2% Ointment

Nopetigo 2% Ointment - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc mỡ bôi ngoài da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp nhôm 15g hoặc 30g
Nhà sản xuất: Encube Ethicals Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mega Lifesciences Pty., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-14259-11

Nopetigo 2% Ointment

Nopetigo 2% Ointment - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc mỡ bôi ngoài da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp nhôm 15g hoặc 30g
Nhà sản xuất: Encube Ethicals Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mega Lifesciences (Australia) Pty., Ltd - ÚC
Số Đăng ký: VN-14259-11

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn