DELPHARM REIMS

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 8 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 8 loại
Buscopan

Buscopan
Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 20 viên; 1 vỉ x 10 viên; 2 vỉ x 10 viên; 5 vỉ x 10 viên; 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Delpharm Reims - PHÁP
Nhà đăng ký: Boehringer Ingelheim International GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-20661-17

Lysopaine

Lysopaine - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên ngậm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 24 viên
Nhà sản xuất: Delpharm Reims - PHÁP
Nhà đăng ký: Boehringer Ingelheim International GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-13515-11

Mucosolvan

Mucosolvan
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x10 viên
Nhà sản xuất: Delpharm Reims - PHÁP
Nhà đăng ký: Boehringer Ingelheim International GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-16588-13

Dulcolax

Dulcolax - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao đường tan trong ruột
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 20 viên; hộp 1 vỉ x 10 viên; hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Delpharm Reims - PHÁP
Nhà đăng ký: Boehringer Ingelheim International GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-20394-17

Bisolvon

Bisolvon - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên tan trong nước
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 8 viên, Hộp 1 vỉ x 8 viên
Nhà sản xuất: Delpharm Reims - PHÁP
Nhà đăng ký: Boehringer Ingelheim International GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-16142-13

Lysopadol

Lysopadol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên ngậm
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 6 viên
Nhà sản xuất: Delpharm Reims - PHÁP
Nhà đăng ký: Boehringer Ingelheim International GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-21184-18

Buscopan

Buscopan - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Delpharm Reims - PHÁP
Nhà đăng ký: Boehringer Ingelheim International GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-11700-11

Dulcolax

Dulcolax - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao đường tan trong ruột
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 20 viên
Nhà sản xuất: Delpharm Reims - PHÁP
Nhà đăng ký: Boehringer Ingelheim International GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-11701-11

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn