YUYU PHARMA, INC.

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 13 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 13 loại
Calcineo Injection

Calcineo Injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 1ml
Nhà sản xuất: General Pharm., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Yuyu Pharma, Inc. - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-19924-16

Ginkapra Tab

Ginkapra Tab - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Yuyu Pharma, Inc. - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Phương - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-19632-16

Ginamin Tablets 40mg

Ginamin Tablets 40mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Yuyu Pharma, Inc. - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Pharmix Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-15117-12

Ginamin Tablets 80mg

Ginamin Tablets 80mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: hộp 6 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Yuyu Pharma, Inc. - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Pharmix Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-15118-12

Yucarmin soft capsule

Yucarmin soft capsule - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Yuyu Pharma, Inc. - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Binex Co., Ltd - MỸ
Số Đăng ký: VN-14479-12

Koreamin

Koreamin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống 5ml
Nhà sản xuất: Yuyu Pharma, Inc. - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Thủ Đô - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-14104-11

Koreamin

Koreamin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống 5ml
Nhà sản xuất: Yuyu Pharma, Inc. - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Thủ Đô - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-14104-11

Yutidcef Injection 1g

Yutidcef Injection 1g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ
Nhà sản xuất: Yuyu Pharma, Inc. - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Binex Co., Ltd - MỸ
Số Đăng ký: VN-11699-11

Yuyubonekey Soft Capsule

Yuyubonekey Soft Capsule - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên; 6 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Yuyu Pharma, Inc. - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Kyongbo Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-11935-11

Yuyugrel Tablet

Yuyugrel Tablet - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Yuyu Pharma, Inc. - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Pharmix Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-14334-11

Yuyugrel Tablet

Yuyugrel Tablet - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Yuyu Pharma, Inc. - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Pharmix Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-14334-11

Yuyutacol

Yuyutacol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống 2ml
Nhà sản xuất: Yuyu Pharma, Inc. - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Binex Co., Ltd - MỸ
Số Đăng ký: VN-12190-11

Yucezone Injection

Yucezone Injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ
Nhà sản xuất: Yuyu Pharma, Inc. - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Binex Co., Ltd - MỸ
Số Đăng ký: VN-10776-10

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn