LERD SINGH PHARMACEUTICAL FACT. LTD., PART

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 12 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 12 loại
Pycetol Drops

Pycetol Drops - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Si rô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai thủy tinh 15ml
Nhà sản xuất: Lerd Singh Pharmaceutical Fact. Ltd., Part - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Một thành viên Dược Trung ương 3 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-15855-12

Pycetol Suspension

Pycetol Suspension - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai nhựa 60ml
Nhà sản xuất: Lerd Singh Pharmaceutical Fact. Ltd., Part - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Một thành viên Dược Trung ương 3 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-15856-12

Pycetol-F

Pycetol-F - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai nhựa 60ml
Nhà sản xuất: Lerd Singh Pharmaceutical Fact. Ltd., Part - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Một thành viên Dược Trung ương 3 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-15857-12

Amoxycillin Vanilla dry syrup

Amoxycillin Vanilla dry syrup - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hộp 1 chai
Quy cách đóng gói: 24g bột/chai thuỷ tinh 60ml (125mg/5ml)
Nhà sản xuất: Lerd Singh Pharmaceutical Fact. Ltd., Part - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm TW3 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-12255-11

Biphemed

Biphemed - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Siro
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 60ml
Nhà sản xuất: Lerd Singh Pharmaceutical Fact. Ltd., Part - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm TW3 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-12256-11

Cefaclor for Oral suspension

Cefaclor for Oral suspension - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 60ml
Nhà sản xuất: Lerd Singh Pharmaceutical Fact. Ltd., Part - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm TW3 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-12257-11

Cephalexin for Oral suspension

Cephalexin for Oral suspension - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 60ml
Nhà sản xuất: Lerd Singh Pharmaceutical Fact. Ltd., Part - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm TW3 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-12258-11

Passomed Drops

Passomed Drops - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Sirô uống nhỏ giọt
Quy cách đóng gói: Hộp chai 15ml
Nhà sản xuất: Lerd Singh Pharmaceutical Fact. Ltd., Part - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm TW3 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-12259-11

Amoxycillin dry syrup

Amoxycillin dry syrup - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 60ml chứa 24g
Nhà sản xuất: Lerd Singh Pharmaceutical Fact. Ltd., Part - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm TW3 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-10847-10

Paralong 120

Paralong 120 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc đạn
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 3 viên
Nhà sản xuất: Lerd Singh Pharmaceutical Fact. Ltd., Part - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm TW3 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-10848-10

Paralong 325

Paralong 325 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc đạn
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 3 viên
Nhà sản xuất: Lerd Singh Pharmaceutical Fact. Ltd., Part - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm TW3 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-10849-10

Paralong 80

Paralong 80 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc đạn
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 3 viên
Nhà sản xuất: Lerd Singh Pharmaceutical Fact. Ltd., Part - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm TW3 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-10850-10

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn