INVENTIA HEALTHCARE PVT. LTD.

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 28 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 28 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Colestrim

Colestrim
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Inventia Healthcare Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mega Lifesciences (Australia) Pty., Ltd - ÚC
Số Đăng ký: VN-14260-11

Perglim M-2

Perglim M-2
Dạng bào chế: Viên nén phóng thích chậm
Quy cách đóng gói: Hộp lớn x 5 hộp nhỏ x 1 vỉ 20 viên
Nhà sản xuất: Inventia Healthcare Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mega Lifesciences Public Company Ltd. - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-20807-17

Perglim 3

Perglim 3
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên. Hộp 10 vỉ x  10 viên
Nhà sản xuất: Inventia Healthcare Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mega Lifesciences Public Company Ltd. - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-21624-18

Barole 20

Barole 20
Dạng bào chế: Viên nang cứng chứa các vi nang tan trong ruột
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên; hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Inventia Healthcare Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mega Lifesciences., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-12574-11

Barole 10

Barole 10
Dạng bào chế: Viên nang cứng chứa hạt bao tan trong ruột
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Inventia Healthcare Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mega Lifesciences Public Company Ltd. - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-20563-17

Colestrim

Colestrim
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Inventia Healthcare Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mega Lifesciences Pty., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-14260-11

Perglim M-1

Perglim M-1
Dạng bào chế: Viên nén phóng thích chậm
Quy cách đóng gói: Hộp lớn x 5 hộp nhỏ x 1 vỉ 20 viên
Nhà sản xuất: Inventia Healthcare Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mega Lifesciences Public Company Ltd. - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-20806-17

Perglim 2

Perglim 2
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Inventia Healthcare Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mega Lifesciences., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-13267-11

Perglim 2

Perglim 2
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên. Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Inventia Healthcare Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mega Lifesciences Public Company Ltd. - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-21623-18

Panfor SR-500

Panfor SR-500
Dạng bào chế: Viên nén phóng thích chậm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 20 viên
Nhà sản xuất: Inventia Healthcare Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mega Lifesciences Public Company Ltd. - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-20018-16

Barole 20

Barole 20
Dạng bào chế: Viên nang cứng dưới dạng vỉ hạt tan trong ruột
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Inventia Healthcare Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mega Lifesciences Public Company Ltd. - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-20805-17

Panfor SR-1000

Panfor SR-1000
Dạng bào chế: Viên nén phóng thích chậm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 20 viên
Nhà sản xuất: Inventia Healthcare Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mega Lifesciences Public Company Ltd. - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-20187-16

Perglim 1

Perglim 1 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Inventia Healthcare Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mega Lifesciences Public Company Ltd. - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-20564-17

Redlip 145

Redlip 145 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: NSX
Nhà sản xuất: Inventia Healthcare Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mi Pharma Private Limited - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-21070-18

Panfor SR-750

Panfor SR-750 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén phóng thích chậm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Inventia Healthcare Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mega Lifesciences Public Company Ltd. - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-20188-16

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn