CROMA PHARMA GMBH

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 2 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 2 loại
Go-On

Go-On - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 bơm tiêm
Nhà sản xuất: Croma Pharma GmbH - ÁO
Nhà đăng ký: Ever Neuro Pharma GMBH - ÁO
Số Đăng ký: VN-20762-17

Go-on

Go-on - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm khớp
Quy cách đóng gói: Hộp 1 syringe 2,5ml
Nhà sản xuất: Croma Pharma GmbH - ÁO
Nhà đăng ký: Ebewe Pharma G.m.b.H Nfg. Kg - ÁO
Số Đăng ký: VN-11020-10

Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn