ZEISS PHARMACEUTICAL PVT., LTD.

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 23 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 23 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Tazoright 4,5g

Tazoright 4,5g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột pha tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Zeiss Pharmaceutical Pvt., Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Vin Vin - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-19841-16

Camtax

Camtax - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Zeiss Pharmaceutical Pvt., Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Maxim Pharmaceuticals Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-20556-17

Cilimeright 500mg

Cilimeright 500mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột pha dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Zeiss Pharmaceutical Pvt., Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Vin Vin - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-19053-15

Imiwel-C 500

Imiwel-C 500 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ bột
Nhà sản xuất: Zeiss Pharmaceutical Pvt., Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm và Thiết Bị Y Tế Phương Lê - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-18669-15

Izone-S1GM

Izone-S1GM - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm tĩnh mạch
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Zeiss Pharmaceutical Pvt., Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Denis Chem Lab limited - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-19142-15

Nuceftri-1000

Nuceftri-1000 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch tiêm bắp, tiêm truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Zeiss Pharmaceutical Pvt., Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm Việt An - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-19048-15

Nuceftri-2000

Nuceftri-2000 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch tiêm bắp, tiêm truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Zeiss Pharmaceutical Pvt., Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm Việt An - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-19049-15

Zefobol-SB 2000

Zefobol-SB 2000 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm bắp, tĩnh mạch hoặc truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Stallion Laboratories Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Zeiss Pharmaceutical Pvt., Ltd. - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-19408-15

Cefpibolic-1000

Cefpibolic-1000 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ thuốc bột pha tiêm
Nhà sản xuất: Zeiss Pharmaceutical Pvt., Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH An Phúc - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-18224-14

Winmero-1000 Injection

Winmero-1000 Injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm hoặc truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ bột pha tiêm
Nhà sản xuất: Zeiss Pharmaceutical Pvt., Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm và Thiết Bị Y Tế Phương Lê - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-17914-14

Zefobol-SB 1000

Zefobol-SB 1000 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm bắp, tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ bột
Nhà sản xuất: Zeiss Pharmaceutical Pvt., Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH An Phúc - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-17887-14

Rebcinor 1g

Rebcinor 1g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1lọ + 1 ống nước cất
Nhà sản xuất: Zeiss Pharmaceutical Pvt., Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Yeva Therapeutics Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-12126-11

Santax 1g

Santax 1g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1lọ + 1 ống nước cất
Nhà sản xuất: Zeiss Pharmaceutical Pvt., Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Yeva Therapeutics Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-12828-11

Srimate 1500mg

Srimate 1500mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ + 1 ống nước cất 10ml
Nhà sản xuất: Zeiss Pharmaceutical Pvt., Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Yeva Therapeutics Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-12127-11

Arshavin 1g

Arshavin 1g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1lọ + 1 ống nước cất 5ml
Nhà sản xuất: Zeiss Pharmaceutical Pvt., Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Yeva Therapeutics Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-10674-10

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn