YASH MEDICARE PVT., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 12 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 12 loại
Tacrohope

Tacrohope
Dạng bào chế: Thuốc mỡ
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 5g, hộp 1 tuýp 10g
Nhà sản xuất: Yash Medicare Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: U Square Lifescience Pvt., Ltd. - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-21354-18

Terbinafine USL

Terbinafine USL
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp x 10g
Nhà sản xuất: Yash Medicare Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: U Square Lifescience Pvt., Ltd. - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-20218-16

Azanex

Azanex - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Gel dùng ngoài da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp x 10g
Nhà sản xuất: Yash Medicare Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: U Square Lifescience Pvt., Ltd. - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-22483-19

Akneyash gel

Akneyash gel
Dạng bào chế: Gel bôi ngoài da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 30g
Nhà sản xuất: Yash Medicare Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH TM Dược phẩm Trang Ly - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-10150-10

Azaroin

Azaroin
Dạng bào chế: Gel bôi ngoài da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tube nhôm chứa 15 g gel
Nhà sản xuất: Yash Medicare Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: U Square Lifescience Pvt., Ltd. - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-19540-15

Vertucid

Vertucid
Dạng bào chế: Gel dùng ngoài
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 15g
Nhà sản xuất: Yash Medicare Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: U Square Lifescience Pvt., Ltd. - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-20877-17

Akneyash

Akneyash - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Gel bôi ngoài da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 30g
Nhà sản xuất: Yash Medicare Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Y tế Cánh Cửa Việt - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-20743-17

Mupirocin USL

Mupirocin USL - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc mỡ
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 10g
Nhà sản xuất: Yash Medicare Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: U Square Lifescience Pvt., Ltd. - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-20634-17

Sagamome

Sagamome - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc kem bôi ngoài da
Quy cách đóng gói: Tuýp nhôm 20g
Nhà sản xuất: Yash Medicare Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: U Square Lifescience Pvt., Ltd. - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-20635-17

AzaIovir

AzaIovir - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem bôi ngoài da
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Yash Medicare Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: U Square Lifescience Pvt., Ltd. - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-19367-15

Yashsilver-S Cream

Yashsilver-S Cream - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem bôi ngoài da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 15g
Nhà sản xuất: Yash Medicare Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH TM Dược phẩm Trang Ly - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-11828-11

Bcgyash cream

Bcgyash cream - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem bôi ngoài da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 15g
Nhà sản xuất: Yash Medicare Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH TM Dược phẩm Trang Ly - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-10151-10

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn