CƠ SỞ SẢN XUẤT ÐÔNG NAM DƯỢC TRUNG AN

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 27 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 27 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Bổ thận dương

Bổ thận dương - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên hoàn cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 45g
Nhà sản xuất: Cơ sở sản xuất Ðông Nam Dược Trung An - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Cơ sở sản xuất Ðông Nam Dược Trung An - VIỆT NAM
Số Đăng ký: V191-H06-19

Tê thấp phong hoàn

Tê thấp phong hoàn - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên hoàn cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 45 gam hoàn cứng
Nhà sản xuất: Cơ sở sản xuất Ðông Nam Dược Trung An - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Cơ sở sản xuất Ðông Nam Dược Trung An - VIỆT NAM
Số Đăng ký: V192-H06-19

Quy tỳ hoàn

Quy tỳ hoàn - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hoàn cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai x 45g hoàn cứng
Nhà sản xuất: Cơ sở sản xuất Ðông Nam Dược Trung An - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V318-H12-10

Quy tỳ hoàn

Quy tỳ hoàn - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai x 45g hoàn cứng
Nhà sản xuất: Cơ sở sản xuất Ðông Nam Dược Trung An - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V318-H12-10

Actisô hoàn

Actisô hoàn - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hoàn cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 45g hoàn cứng
Nhà sản xuất: Cơ sở sản xuất Ðông Nam Dược Trung An - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VND-0435-00

actisô hoàn

actisô hoàn - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hoàn cứng
Quy cách đóng gói: hộp 1chai 45gam hoàn cứng
Nhà sản xuất: Cơ sở sản xuất Ðông Nam Dược Trung An - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VND-3213-05

Bổ thận âm

Bổ thận âm - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hoàn cứng
Quy cách đóng gói: chai 45g hoàn cứng
Nhà sản xuất: Cơ sở sản xuất Ðông Nam Dược Trung An - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-0817-06

Bổ thận dương

Bổ thận dương - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hoàn cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 45g hoàn cứng
Nhà sản xuất: Cơ sở sản xuất Ðông Nam Dược Trung An - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-0319-06

Cao actiso

Cao actiso - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cao lỏng
Quy cách đóng gói: hộp 1chai 250ml cao lỏng
Nhà sản xuất: Cơ sở sản xuất Ðông Nam Dược Trung An - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VND-3694-05

Cao actisô

Cao actisô - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cao lỏng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 250ml
Nhà sản xuất: Cơ sở sản xuất Ðông Nam Dược Trung An - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Cơ sở sản xuất Ðông Nam Dược Trung An - VIỆT NAM
Số Đăng ký: V33-H12-16

Cao lạc tiên

Cao lạc tiên - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cao lỏng
Quy cách đóng gói: hộp 1chai 250ml cao lỏng
Nhà sản xuất: Cơ sở sản xuất Ðông Nam Dược Trung An - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VND-2660-04

Cao lạc tiên

Cao lạc tiên - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cao lỏng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 250ml
Nhà sản xuất: Cơ sở sản xuất Ðông Nam Dược Trung An - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Cơ sở sản xuất Ðông Nam Dược Trung An - VIỆT NAM
Số Đăng ký: V34-H12-16

Ðại bổ tam tài cao

Ðại bổ tam tài cao - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cao lỏng
Quy cách đóng gói: hộp 1chai 250ml cao lỏng
Nhà sản xuất: Cơ sở sản xuất Ðông Nam Dược Trung An - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VND-3212-05

Ðại bổ tam tài cao

Ðại bổ tam tài cao - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc nước
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 280ml thuốc nước
Nhà sản xuất: Cơ sở sản xuất Ðông Nam Dược Trung An - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VND-0345-00

Điều kinh bổ huyết

Điều kinh bổ huyết - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cao lỏng
Quy cách đóng gói: hộp 1chai 250ml cao lỏng
Nhà sản xuất: Cơ sở sản xuất Ðông Nam Dược Trung An - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VND-2659-04

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn