PT BERNOFARM

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 4 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 4 loại
Bucain spinal

Bucain spinal - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống 4ml
Nhà sản xuất: PT Bernofarm - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: PT Bernofarm - IN ĐÔ NÊ XI A
Số Đăng ký: VN-21939-19

Cardiv

Cardiv - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống 10ml
Nhà sản xuất: PT Bernofarm - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Vipharco - PHÁP
Số Đăng ký: VN-20675-17

Bernodan

Bernodan - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống x 4ml
Nhà sản xuất: PT Bernofarm - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Hana Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-5395-10

Lanabal

Lanabal - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống 1ml
Nhà sản xuất: PT Bernofarm - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Vipharco - PHÁP
Số Đăng ký: VN-21198-18

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn