MARKSANS PHARMA LTD.

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 80 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 80 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Cefoperamark-S 1,5g

Cefoperamark-S 1,5g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm bắp, tĩnh mạch hoặc truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ bột
Nhà sản xuất: Marksans Pharma Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Marksans Pharma Ltd. - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-18013-14

Clavmarksans-1,2g

Clavmarksans-1,2g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ bột + 1 ống nước pha tiêm 10ml
Nhà sản xuất: Marksans Pharma Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Marksans Pharma Ltd. - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-17739-14

Diclomark

Diclomark - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống 3ml
Nhà sản xuất: Marksans Pharma Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Marksans Pharma Ltd. - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-17740-14

Clotrimark cream

Clotrimark cream - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 15g
Nhà sản xuất: Marksans Pharma Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Marksans Pharma Ltd. - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-16318-13

Markfil 100

Markfil 100 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 4 viên
Nhà sản xuất: Marksans Pharma Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Marksans Pharma Ltd. - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-16825-13

Markfil 50

Markfil 50 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 4 viên
Nhà sản xuất: Marksans Pharma Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Marksans Pharma Ltd. - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-16319-13

Markvil

Markvil - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Marksans Pharma Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Marksans Pharma Ltd. - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-17510-13

Telmimark-H

Telmimark-H - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Marksans Pharma Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Marksans Pharma Ltd. - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-17093-13

Amoxmarksans 250

Amoxmarksans 250 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Marksans Pharma Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Marksans Pharma Ltd. - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-5491-10

Amoxmarksans 500

Amoxmarksans 500 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Marksans Pharma Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Marksans Pharma Ltd. - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-5492-10

Cefadromark-500

Cefadromark-500 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Marksans Pharma Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Marksans Pharma Ltd. - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-5493-10

Cefepimark 1g

Cefepimark 1g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Marksans Pharma Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Marksans Pharma Ltd. - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-5494-10

Clavmarksans 625

Clavmarksans 625 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 6 viên
Nhà sản xuất: Marksans Pharma Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Marksans Pharma Ltd. - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-9743-10

Clavmarksans DS

Clavmarksans DS - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 30ml
Nhà sản xuất: Marksans Pharma Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Marksans Pharma Ltd. - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-5495-10

C-Marksans 200

C-Marksans 200 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Marksans Pharma Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Marksans Pharma Ltd. - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-5496-10

Trang 1 /6
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn