M/S. NABIQASIM INDUSTRIES (PVT) LTD.

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 8 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 8 loại
Glandin-E2 Vaginal Tablet

Glandin-E2 Vaginal Tablet - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén đặt âm đạo
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 1 viên
Nhà sản xuất: M/s. Nabiqasim industries (Pvt) Ltd. - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Alexia - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-22332-19

Cefren 200mg Suspension

Cefren 200mg Suspension - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai pha 15ml
Nhà sản xuất: M/s. Nabiqasim industries (Pvt) Ltd. - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: Renata., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Số Đăng ký: VN-10535-10

Lungair 10mg

Lungair 10mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: M/s. Nabiqasim industries (Pvt) Ltd. - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: M/s. Nabiqasim industries (Pvt) Ltd. - PA KÍT XTAN
Số Đăng ký: VN-20578-17

Lungair 5mg

Lungair 5mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nhai
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: M/s. Nabiqasim industries (Pvt) Ltd. - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: M/s. Nabiqasim industries (Pvt) Ltd. - PA KÍT XTAN
Số Đăng ký: VN-20825-17

Rengat 125mg/5ml suspension

Rengat 125mg/5ml suspension - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 60ml + thìa chia liều
Nhà sản xuất: M/s. Nabiqasim industries (Pvt) Ltd. - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: Renata., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Số Đăng ký: VN-9833-10

Rengat 250mg Tablets

Rengat 250mg Tablets - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: M/s. Nabiqasim industries (Pvt) Ltd. - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: Renata., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Số Đăng ký: VN-9834-10

Cefren 250mg Capsule

Cefren 250mg Capsule - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 6 viên
Nhà sản xuất: M/s. Nabiqasim industries (Pvt) Ltd. - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: Renata., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Số Đăng ký: VN-10536-10

Renapime 10mg tablet

Renapime 10mg tablet - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: M/s. Nabiqasim industries (Pvt) Ltd. - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: Renata., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Số Đăng ký: VN-10537-10

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn