GLAXOSMITHKLINE AUSTRALIA PTY., LTD.

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 8 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 8 loại
Ventolin Nebules

Ventolin Nebules
Dạng bào chế: Dung dịch khí dung
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 5 ống 2,5ml
Nhà sản xuất: GlaxoSmithKline Australia Pty., Ltd. - ÚC
Nhà đăng ký: GlaxoSmithKline Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-13707-11

Panadol Viên sủi

Panadol Viên sủi
Dạng bào chế: Viên sủi
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 4 viên
Nhà sản xuất: GlaxoSmithKline Australia Pty., Ltd. - ÚC
Nhà đăng ký: GlaxoSmithKline Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-16488-13

Ventolin Nebules

Ventolin Nebules - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch khí dung
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 5 ống 2,5ml
Nhà sản xuất: GlaxoSmithKline Australia Pty., Ltd. - ÚC
Nhà đăng ký: GlaxoSmithKline Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-20765-17

Flixotide Nebules 0.5mg/2ml

Flixotide Nebules 0.5mg/2ml
Dạng bào chế: Hỗn dịch hít khí dung
Quy cách đóng gói: Hộp chứa 2 túi x 5 ống nebule
Nhà sản xuất: GlaxoSmithKline Australia Pty., Ltd. - ÚC
Nhà đăng ký: GlaxoSmithKline Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-18309-14

Ventolin Rotacaps 200mcg

Ventolin Rotacaps 200mcg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột hít đóng trong viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x10 viên
Nhà sản xuất: GlaxoSmithKline Australia Pty., Ltd. - ÚC
Nhà đăng ký: GlaxoSmithKline Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-17042-13

Panadol Children Soluble (Panadol trẻ em viên sủi)

Panadol Children Soluble - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên sủi
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 4 viên
Nhà sản xuất: GlaxoSmithKline Australia Pty., Ltd. - ÚC
Nhà đăng ký: GlaxoSmithKline Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-12461-11

Flixotide Nebules 0.5mg

Flixotide Nebules 0.5mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch hít dùng cho khí dung
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 2ml
Nhà sản xuất: GlaxoSmithKline Australia Pty., Ltd. - ÚC
Nhà đăng ký: GlaxoSmithKline Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-11056-10

Combivir

Combivir - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: GlaxoSmithKline Australia Pty., Ltd. - ÚC
Nhà đăng ký: GlaxoSmithKline Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-5375-10

Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn