DRUG INTERNATIONAL LIMITED

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 13 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 13 loại
Cardival 80

Cardival 80 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Drug International Limited - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Công ty TNHH TM DP Đông Phương
Số Đăng ký: VN-20739-17

Cardival

Cardival - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Drug International Limited - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Hà An - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-5275-10

Dicaltrol

Dicaltrol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Drug International Limited - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Dasan Medichem Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-9632-10

Losardil-25

Losardil-25 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Drug International Limited - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Hà An - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-5276-10

Panneo-40

Panneo-40 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao tan ở ruột
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Drug International Limited - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Dasan Medichem Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-5313-10

Tesco-2

Tesco-2 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Drug International Limited - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Dasan Medichem Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-5314-10

Betaval CL

Betaval CL - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc mỡ
Quy cách đóng gói: Hộp 1 ống 10g
Nhà sản xuất: Drug International Limited - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Hanbul Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-14192-11

Betaval CL

Betaval CL - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc mỡ
Quy cách đóng gói: Hộp 1 ống 10g
Nhà sản xuất: Drug International Limited - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Hanbul Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-14192-11

Betaval N

Betaval N - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 ống 10g
Nhà sản xuất: Drug International Limited - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Hanbul Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-14193-11

Betaval N

Betaval N - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 ống 10g
Nhà sản xuất: Drug International Limited - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Hanbul Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-14193-11

Limpet-2

Limpet-2 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Drug International Limited - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Hanall Pharmaceutical Co, Ltd. - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-11890-11

Psudon 250 Injection

Psudon 250 Injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 5 ống 2ml
Nhà sản xuất: Drug International Limited - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Công ty TNHH An Phúc - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-10855-10

Psudon 500 Injection

Psudon 500 Injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 5 ống 2ml
Nhà sản xuất: Drug International Limited - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Công ty TNHH An Phúc - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-10856-10

Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn