CÔNG TY CỔ PHẦN FRESENIUS KABI BIDIPHAR

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 105 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 105 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Metronidazol Kabi

Metronidazol Kabi
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai nhựa 100ml; hộp 1 chai thủy tinh 100ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-26377-17

Paracetamol Kabi AD

Paracetamol Kabi AD
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Lọ 100ml, Hộp 10 lọ 100ml
Nhà sản xuất: Fresenius Kabi Deutschland GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-20677-17

Piracetam Kabi 12g/60ml

Piracetam Kabi 12g/60ml
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 60ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-21955-14

Paracetamol Kabi 1000

Paracetamol Kabi 1000
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai x 100ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-19568-13

Bypro 50 mg

Bypro 50 mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Fresenius Kabi Oncology Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN2-483-16

Bypro 50 mg

Bypro 50 mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Fresenius Kabi Oncology Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN3-221-19

Lipovenoes 10% PLR

Lipovenoes 10% PLR - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Nhũ tương tiêm truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Chai 250ml. Thùng 10 chai 250ml. Chai 500ml. Thùng10 chai 500ml
Nhà sản xuất: Fresenius Kabi Austria GmbH - ÁO
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-22320-19

Lidocain Kabi 2%

Lidocain Kabi 2% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 20ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Bidiphar 1 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-18804-13

Gentamicin Kabi 80mg/2ml

Gentamicin Kabi 80mg/2ml
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 20 ống x 2ml; hộp 50 ống x 2ml; hộp 100 ống x 2ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-20944-14

Gemita 200mg

Gemita 200mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Fresenius Kabi Oncology Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-21730-19

Intaxel

Intaxel - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Fresenius Kabi Oncology Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-21731-19

Ondansetron Kabi 2mg/1ml

Ondansetron Kabi 2mg/1ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống 2ml
Nhà sản xuất: Labesfal-Laboratorios Almiro, SA - BỒ ĐÀO NHA
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-21732-19

Ondansetron Kabi 2mg/1ml

Ondansetron Kabi 2mg/1ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống 4ml
Nhà sản xuất: Labesfal-Laboratorios Almiro, SA - BỒ ĐÀO NHA
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-21733-19

Vancomycin Fresenius Kabi 1000mg

Vancomycin Fresenius Kabi 1000mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch đậm đặc để tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Xellia Pharmaceuticals ApS - ĐAN MẠCH
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-21734-19

Vancomycin Fresenius Kabi 500mg

Vancomycin Fresenius Kabi 500mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch đậm đặc để tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Xellia Pharmaceuticals ApS - ĐAN MẠCH
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-21735-19

Trang 1 /7
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn