CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VACOPHARM

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 218 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 218 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Vacomuc 200

Vacomuc 200
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: hộp 5 vỉ, 10 vỉ, 20 vỉ x 10 viên, chai 50 viên, 100 viên, 200 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-19543-13

Cetazin

Cetazin
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ, 20 vỉ, 50 vỉ, 100 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ, 20 vỉ, 50 vỉ, 100 vỉ x 15 viên; Hộp 5 vỉ, 10 vỉ, 25 vỉ, 50 vỉ x 20 viên; Chai 100 viên, 200 viên, 500 viên, 1000 viên.
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29288-18

Clorpheniramin

Clorpheniramin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén dài
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ, 20 vỉ, 100 vỉ x 10 viên. Hộp 10 vỉ, 20 vỉ, 100 vỉ x 15 viên. Hộp 5 vỉ, 10 vỉ, 25 vỉ x 40 viên. Chai 100 viên, chai 200 viên, chai 500 viên.
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33671-19

Hemafetimax

Hemafetimax - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ, 20 vỉ, 50 vỉ, 100 vỉ x 10 viên. Chai 100 viên, chai 200 viên, chai 500 viên, chai 1000 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33672-19

Notzflu

Notzflu - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ, 20 vỉ, 100 vỉ x 10 viên; Hộp 2 vỉ, 5 vỉ 10 vỉ, 20 vỉ, 100 vỉ x 12 viên; Chai 100 viên, 200 viên, 500 viên, 1.000 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33673-19

Vacoacilis 10

Vacoacilis 10 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 5 vỉ x 1 viên. Hộp 1 vỉ, 5 vỉ, 25 vỉ x 4 viên. Hộp 1 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ, 50 vỉ x 6 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33674-19

Vacobuterol 10

Vacobuterol 10 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, 3 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ, 50 vỉ, 100 vỉ x 10 viên. Hộp 2 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ, 25 vỉ x 40 viên. Chai 30 viên, 100 viên, 200 viên, 500 viên.
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33675-19

Vacobutone 500

Vacobutone 500 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, 10 vỉ, 20 vỉ, 50 vỉ, 100 vỉ x 10 viên. Chai 100 viên, 200 viên, 500 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33676-19

Vacocerex 100

Vacocerex 100 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ, 20 vỉ, 50 vỉ 100 vỉ x 10 viên. Chai 30 viên, 50 viên, 100 viên, 200 viên, 500 viên, 1000 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33677-19

Vacofenopan 200

Vacofenopan 200 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ, 20 vỉ, 50 vỉ, 100 vỉ x 10 viên; Chai 100 viên, 200 viên, 500 viên, 1.000 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33678-19

Vacoflon

Vacoflon - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, 5 vỉ,10 vỉ, 100 vỉ x 10 viên; Hộp 2 vỉ, 4 vỉ, 100 vỉx 15 viên; Chai 60 viên, 100 viên, 200 viên, 500 viên, 1.000 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33201-19

Vacogaba 300

Vacogaba 300 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ, 50 vỉ, 100 vỉ x 10 viên; Chai 30 viên, 100 viên, 200 viên, 500 viên, 1.000 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33679-19

Vacogaba 600

Vacogaba 600 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ, 20 vỉ, 50 vỉ, 100 vỉ x 10 viên. Chai 100 viên, 200 viên, 500 viên, 1000 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33680-19

Vacolevo 500

Vacolevo 500 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ, 10 vỉ, 20 vỉ, 50 vỉ, 100 vỉ x 10 viên; Chai 100 viên, 200 viên, 500 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33681-19

Vacometrol 16

Vacometrol 16 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ, 3 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ, 100 vỉ x 10 viên; Hộp 1 vỉ, 3 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ, 100 vỉ x 15 viên; Hộp 10 vỉ, 50 vỉ, 100 vỉ x 20 viên; Chai 30 viên, 50 viên, 100 viên, 200 viên, 500 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33682-19

Trang 1 /15
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn