CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VACOPHARM

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 251 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 251 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Cestasin

Cestasin
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ, 20 vỉ, 50 vỉ, 100 vỉ x 10 viên; hộp 2 vỉ, 10 vỉ, 20 vỉ, 50 vỉ, 100 vỉ x 15 viên; hộp 5 vỉ, 10 vỉ, 25 vỉ, 50 vỉ x 20 viên; chai 100 viên, 200 viên, 250 viên, 500 viên, 1000 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-25335-16

Ambron

Ambron
Dạng bào chế: Thuốc cốm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói, 20, 30, 50, 100, 200 gói
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-34800-20

Ambron

Ambron
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-22562-15

Vasomin 500

Vasomin 500
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ, 20 vỉ, 50 vỉ, 100 vỉ x 10 viên; hộp 5 vỉ, 10 vỉ, 25 vỉ, 50 vỉ x 20 viên; chai 100 viên, 200 viên, 300 viên, 500 viên, 1000 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-25341-16

Vasomin 1000

Vasomin 1000
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ, 20 vỉ, 50 vỉ, 100 vỉ x 10 viên; hộp 10 vỉ, 20 vỉ, 50 vỉ, 100 vỉ x 15 viên; hộp 5 vỉ, 10 vỉ, 25 vỉ, 50 vỉ x 20 viên; chai 100 viên, 200 viên, 500 viên, 1000 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-27226-17

Vasomin 1500 sachet

Vasomin 1500 sachet
Dạng bào chế: Thuốc cốm uống
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói, 20 gói, 30 gói, 50 gói, 100 gói, 200 gói, 300 gói, 500 gói x 2 gam
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-27227-17

Vacoxen

Vacoxen
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 25 vỉ x 4 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên, hộp 100 vỉ x 10 viên, hộp 5 vỉ x 20 viên, hộp 50 vỉ x 20 viên, chai 100 viên, chai 200 viên, chai 500 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-34810-20

Sacendol +

Sacendol +
Dạng bào chế: Thuốc cốm
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32975-19

Sacendol 150 Flu

Sacendol 150 Flu
Dạng bào chế: Thuốc cốm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói, 20 gói, 30 gói, 50 gói, 100 gói, 200 gói, 300 gói, 500 gói x gói 1g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-34318-20

Sacendol

Sacendol
Dạng bào chế: Thuốc cốm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói, 20 gói, 30 gói, 50 gói, 100 gói, 150 gói, 200 gói x 1 gam
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-21926-14

Ambron tab

Ambron tab
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ, 10 vỉ, 100 vỉ x 10 viên; Hộp 5 vỉ, 10 vỉ, 50 vỉ x 20 viên; Chai 100 viên, 200 viên, 500 viên, 1.000 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32081-19

Vaconeurobal 500

Vaconeurobal 500
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ, 100 vỉ x 10 viên; Hộp 5 vỉ, 10 vỉ, 50 vỉ x 20 viên; Chai 30 viên, 50 viên, 100 viên, 200 viên, 500 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32680-19

Vacoridex

Vacoridex
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ, 10 vỉ, 20 vỉ x 10 viên; hộp 5 vỉ, 10 vỉ x 20 viên; chai 50 viên, 100 viên, 200 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-28205-17

Vacofenopan 200

Vacofenopan 200
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ, 20 vỉ, 50 vỉ, 100 vỉ x 10 viên; Chai 100 viên, 200 viên, 500 viên, 1.000 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33678-19

Vacocerex 100

Vacocerex 100
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ, 20 vỉ, 50 vỉ 100 vỉ x 10 viên. Chai 30 viên, 50 viên, 100 viên, 200 viên, 500 viên, 1000 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33677-19

Trang 1 /17
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn