CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM EUVIPHARM

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 116 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 116 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Calcidex

Calcidex - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch uống
Quy cách đóng gói: hộp 10 ống, 24 ống x 10 ml dung dịch uống
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Euvipharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-11011-10

Euviclor 250

Euviclor 250 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: hộp 1 vỉ x 12 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Euvipharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10176-10

Euviclor

Euviclor - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: hộp 12 gói x 3 gam
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Euvipharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10175-10

Zasinat 500

Zasinat 500
Dạng bào chế: viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: hộp 1 vỉ x 10 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Euvipharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10183-10

Zasinat 250

Zasinat 250 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: hộp 1 vỉ x 10 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Euvipharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10182-10

Zasinat 125

Zasinat 125
Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch
Quy cách đóng gói: hộp 12 gói x 3,5 gam gói
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Euvipharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-11033-10

Euprocin

Euprocin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: hộp 1 chai 5 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Euvipharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-11019-10

Bnervit-C

Bnervit-C - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: hộp 1 chai 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Euvipharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Euvipharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-18717-13

Ecepim 2g

Ecepim 2g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Euvipharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Euvipharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-18718-13

Exzoxim lg

Exzoxim lg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Euvipharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Euvipharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-18719-13

Ilascin

Ilascin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Euvipharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Euvipharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-18720-13

Eucinat 250

Eucinat 250
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Euvipharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-17418-12

Eucinat 500

Eucinat 500
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Euvipharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-17323-12

Eucinat 500

Eucinat 500
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Euvipharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-17323-12

Euvifast 60

Euvifast 60
Dạng bào chế: hộp 1 vỉ x 10 viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: hộp 1 vỉ x 10 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Euvipharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-14283-11

Trang 1 /8
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn