BOSCH PHARMACEUTICAL (PVT) LTD.

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 14 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 14 loại
Ambac Injection 1.5g

Ambac Injection 1.5g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ bột + 1 ống nước cất pha tiêm 5ml
Nhà sản xuất: Bosch Pharmaceutical (PVT) Ltd. - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: Bosch Pharmaceutical (PVT) Ltd. - PA KÍT XTAN
Số Đăng ký: VN-19798-16

Prelox Suspension

Prelox Suspension - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột cốm pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp chứa 1 chai chứa bột cốm pha 50 ml hỗn dịch
Nhà sản xuất: Bosch Pharmaceutical (PVT) Ltd. - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: M/S Geofman Pharmaceuticals - PA KÍT XTAN
Số Đăng ký: VN-19656-16

Beasy 4mg Sachet

Beasy 4mg Sachet - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 14 gói
Nhà sản xuất: Bosch Pharmaceutical (PVT) Ltd. - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: M/S Geofman Pharmaceuticals - PA KÍT XTAN
Số Đăng ký: VN-18306-14

Bofalgan 1g/100ml Infusion

Bofalgan 1g/100ml Infusion - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 100ml
Nhà sản xuất: Bosch Pharmaceutical (PVT) Ltd. - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: Bosch Pharmaceutical (PVT) Ltd. - PA KÍT XTAN
Số Đăng ký: VN-17847-14

Ogrel Plus

Ogrel Plus - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Bosch Pharmaceutical (PVT) Ltd. - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: M/S Geofman Pharmaceuticals - PA KÍT XTAN
Số Đăng ký: VN-18535-14

Ritozol 40mg Capsules

Ritozol 40mg Capsules - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng (chứa dạng hạt cải bao tan trong ruột)
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: Bosch Pharmaceutical (PVT) Ltd. - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Huy Cường - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-16694-13

Tumtex

Tumtex - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ
Nhà sản xuất: CSPC Zhongnuo Pharmaceutical (Shijiazhuang) Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Bosch Pharmaceutical (PVT) Ltd. - PA KÍT XTAN
Số Đăng ký: VN-17183-13

Bactamox Plus Injection 1.5g

Bactamox Plus Injection 1.5g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ bột pha tiêm + 1 ống chứa nước pha tiêm
Nhà sản xuất: Bosch Pharmaceutical (PVT) Ltd. - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: M/S Geofman Pharmaceuticals - PA KÍT XTAN
Số Đăng ký: VN-14675-12

Ritozol 20mg Capsules

Ritozol 20mg Capsules - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng (chứa dạng hạt cải bao tan trong ruột)
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: Bosch Pharmaceutical (PVT) Ltd. - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Huy Cường - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-15352-12

Protoriff 500mg Injection

Protoriff 500mg Injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 100ml
Nhà sản xuất: Bosch Pharmaceutical (PVT) Ltd. - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Kiến Việt - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-11810-11

Desri 2G Injection

Desri 2G Injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ thuốc bột + 1 ống 10ml nước cất pha tiêm
Nhà sản xuất: Bosch Pharmaceutical (PVT) Ltd. - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Huy Cường - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-10070-10

Protoriff 500mg Tablet

Protoriff 500mg Tablet - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Bosch Pharmaceutical (PVT) Ltd. - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Kiến Việt - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-10935-10

Ritozol 40ml Injection

Ritozol 40ml Injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ bột đông khô pha tiêm và 1 ống dung môi pha tiêm
Nhà sản xuất: Bosch Pharmaceutical (PVT) Ltd. - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Huy Cường - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-10888-10

Tanzo Injection 4.5GM

Tanzo Injection 4.5GM - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ thuốc bột + 2 ống nước cất pha tiêm
Nhà sản xuất: Bosch Pharmaceutical (PVT) Ltd. - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Kiến Việt - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-10129-10

Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn