BLUEPHARMA- INDÚSTRIA FARMACÊUTICAL, S.A.

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 17 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 17 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Bloci

Bloci - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 8 viên
Nhà sản xuất: Bluepharma- Indústria Farmacêutical, S.A. - BỒ ĐÀO NHA
Nhà đăng ký: Jin Yang Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-22416-19

Garosi

Garosi
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 3 viên
Nhà sản xuất: Bluepharma- Indústria Farmacêutical, S.A. - BỒ ĐÀO NHA
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thăng Long - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-19590-16

Bluemoxi

Bluemoxi
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 5, 7 viên
Nhà sản xuất: Bluepharma- Indústria Farmacêutical, S.A. - BỒ ĐÀO NHA
Nhà đăng ký: Bluepharma- Indústria Farmacêutical, S.A. - BỒ ĐÀO NHA
Số Đăng ký: VN-21370-18

Bloci

Bloci
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 8 viên
Nhà sản xuất: Bluepharma- Indústria Farmacêutical, S.A. - BỒ ĐÀO NHA
Nhà đăng ký: Ahn Gook Pharmaceutical Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-11672-11

Bloci 750

Bloci 750 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 8 viên
Nhà sản xuất: Bluepharma- Indústria Farmacêutical, S.A. - BỒ ĐÀO NHA
Nhà đăng ký: Bluepharma- Indústria Farmacêutical, S.A. - BỒ ĐÀO NHA
Số Đăng ký: VN-20916-18

Bluecezin

Bluecezin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2,10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Bluepharma- Indústria Farmacêutical, S.A. - BỒ ĐÀO NHA
Nhà đăng ký: Bluepharma- Indústria Farmacêutical, S.A. - BỒ ĐÀO NHA
Số Đăng ký: VN-20660-17

Bluecose

Bluecose - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: Bluepharma- Indústria Farmacêutical, S.A. - BỒ ĐÀO NHA
Nhà đăng ký: Bluepharma- Indústria Farmacêutical, S.A. - BỒ ĐÀO NHA
Số Đăng ký: VN-20393-17

Candesartan BluePharma

Candesartan BluePharma - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên, hộp 4 vỉ x 14 viên, hộp 5 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Bluepharma Genericos-Comercio De Medicamenos, S.A. - BỒ ĐÀO NHA
Nhà đăng ký: Bluepharma- Indústria Farmacêutical, S.A. - BỒ ĐÀO NHA
Số Đăng ký: VN-20392-17

Haepril

Haepril - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Bluepharma- Indústria Farmacêutical, S.A. - BỒ ĐÀO NHA
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Đại Bắc - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-21215-18

Haepril Forte

Haepril Forte - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Bluepharma- Indústria Farmacêutical, S.A. - BỒ ĐÀO NHA
Nhà đăng ký: Bluepharma- Indústria Farmacêutical, S.A. - BỒ ĐÀO NHA
Số Đăng ký: VN-21369-18

Bloza

Bloza - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Bluepharma- Indústria Farmacêutical, S.A. - BỒ ĐÀO NHA
Nhà đăng ký: Jeil Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-11918-11

Bluetine

Bluetine - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Bluepharma- Indústria Farmacêutical, S.A. - BỒ ĐÀO NHA
Nhà đăng ký: Wuhan Tiantianming Pharmaceutical Corporation - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN-13433-11

Bluti

Bluti - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Bluepharma- Indústria Farmacêutical, S.A. - BỒ ĐÀO NHA
Nhà đăng ký: Wuhan Grand Pharm Goup Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN-12730-11

Pukas

Pukas - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, 6 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Bluepharma- Indústria Farmacêutical, S.A. - BỒ ĐÀO NHA
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-11742-11

Bluecezin

Bluecezin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Bluepharma- Indústria Farmacêutical, S.A. - BỒ ĐÀO NHA
Nhà đăng ký: Jeil Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-11128-10

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn