BIODEAL LABORATORIES PVT. LTD.

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 27 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 27 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Mome-Air

Mome-Air
Dạng bào chế: Thuốc xịt mũi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 12ml
Nhà sản xuất: Biodeal Laboratories Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VN-5020-10

Nebibio

Nebibio - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Biodeal Laboratories Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Kiến Việt - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-5225-10

Flutibest

Flutibest - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc phun mù xịt mũi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 14ml tương đương 120 liều xịt
Nhà sản xuất: Biodeal Laboratories Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Global Pharm Healthcare Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-19966-16

Bio-biso-10

Bio-biso-10 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Biodeal Laboratories Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Biodeal Laboratories Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-12885-11

Bio-car 40 Tablets

Bio-car 40 Tablets - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén không bao
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Biodeal Laboratories Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Biodeal Laboratories Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-12191-11

Bio-Car 80 tablets

Bio-Car 80 tablets - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén không bao
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Biodeal Laboratories Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Biodeal Laboratories Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-14016-11

Bio-Car 80 tablets

Bio-Car 80 tablets - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén không bao
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Biodeal Laboratories Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Biodeal Laboratories Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-14016-11

Bio-car-H tablets

Bio-car-H tablets - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén không bao
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Biodeal Laboratories Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Biodeal Laboratories Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-12886-11

Bio-cerin capsules

Bio-cerin capsules - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng gelatin
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên nang
Nhà sản xuất: Biodeal Laboratories Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Biodeal Laboratories Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-12887-11

Bio-panto

Bio-panto - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao tan trong ruột
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ Alu-Alu x 10 viên
Nhà sản xuất: Biodeal Laboratories Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Biodeal Laboratories Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-12192-11

Biorindol 2

Biorindol 2 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén không bao
Quy cách đóng gói: Chai nhựa chứa 56 viên
Nhà sản xuất: Biodeal Laboratories Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Biodeal Laboratories Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-12193-11

Biorindol 4

Biorindol 4 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén không bao
Quy cách đóng gói: Chai nhựa chứa 56 viên
Nhà sản xuất: Biodeal Laboratories Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Biodeal Laboratories Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-12194-11

Defron 500

Defron 500 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Norris Medicines Limited - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Biodeal Laboratories Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-12888-11

Orli-Bio 120

Orli-Bio 120 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Biodeal Laboratories Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Biodeal Laboratories Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-14017-11

Orli-Bio 120

Orli-Bio 120 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Biodeal Laboratories Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Biodeal Laboratories Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-14017-11

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn