BIOCON LIMITED

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 8 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 8 loại
Insunova-N (NPH)

Insunova-N
Dạng bào chế: Thuốc tiêm hỗn dịch
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ x 10ml
Nhà sản xuất: Biocon Limited - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mega Lifesciences Pty., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-5735-10

INSUNOVA® - G

INSUNOVA® - G
Dạng bào chế: Dung dịch
Quy cách đóng gói: Hộp chứa 1 lọ x 10ml; Hộp chứa 1 lọ x 5ml
Nhà sản xuất: Biocon Limited - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mega Lifesciences Pty., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: QLSP-908-15

INSUNOVA® - G

INSUNOVA® - G - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp chứa 3 ống thuốc x 3ml
Nhà sản xuất: Biocon Limited - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mega Lifesciences Pty., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: QLSP-907-15

Insunova-30/70 (Biphasic)

Insunova-30/70
Dạng bào chế: Thuốc tiêm hỗn dịch
Quy cách đóng gói: Hộp lớn chứa 10 hộp nhỏ x 10ml (có túi giữ lạnh)
Nhà sản xuất: Biocon Limited - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mega Lifesciences Pty., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-5734-10

Insugen-30/70 (Biphasic)

Insugen-30/70 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc tiêm hỗn dịch
Quy cách đóng gói: Hộp lớn chứa 10 hộp nhỏ x 10ml (có túi giữ lạnh)
Nhà sản xuất: Biocon Limited - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mega Lifesciences Pty., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-5732-10

Insugen-N (NPH)

Insugen-N - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc tiêm hỗn dịch
Quy cách đóng gói: Hộp lớn chứa 10 hộp nhỏ x 10ml (có túi giữ lạnh)
Nhà sản xuất: Biocon Limited - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mega Lifesciences Pty., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-5733-10

Insugen-R (Regular)

Insugen-R - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc tiêm dạng dung dịch
Quy cách đóng gói: Hộp lớn chứa 10 hộp nhỏ x 10ml (có túi giữ lạnh)
Nhà sản xuất: Biocon Limited - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mega Lifesciences Pty., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-5531-10

Insunova-R (Regular)

Insunova-R - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc tiêm dạng dung dịch
Quy cách đóng gói: Hộp lớn chứa 10 hộp nhỏ x 10ml (có túi giữ lạnh)
Nhà sản xuất: Biocon Limited - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mega Lifesciences Pty., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-5532-10

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn