BIO PRODUCTS LABORATORY

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 5 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 5 loại
Replenine-VF

Replenine-VF - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ bột đông khô pha tiêm + 1 lọ nước cất pha tiêm + 1 kim tiêm
Nhà sản xuất: Bio Products Laboratory - ANH
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Việt Pháp - VIỆT NAM
Số Đăng ký: QLSP-905-15

Zenalb 4.5

Zenalb 4.5 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 50ml
Nhà sản xuất: Bio Products Laboratory - ANH
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Việt Pháp - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-17689-14

Zenalb 20

Zenalb 20 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 50ml
Nhà sản xuất: Bio Products Laboratory - ANH
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Đại Bắc - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-16189-13

Yếu tố VIII đông khô loại 8Y (Dried Factor VIII Fraction, type 8Y)

Yếu tố VIII đông khô loại 8Y - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ + 1 kim tiêm và hộp 1 lọ 10ml nước cất pha tiêm
Nhà sản xuất: Bio Products Laboratory - ANH
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Việt Pháp - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-5211-10

Yếu tố VIII đông khô loại 8Y (Dried Factor VIII Fraction, type 8Y)

Yếu tố VIII đông khô loại 8Y - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ + 1 kim tiêm và hộp 1 lọ 10ml nước cất pha tiêm
Nhà sản xuất: Bio Products Laboratory - ANH
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Việt Pháp - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-5212-10

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn