BAYER SCHERING PHARMA AG

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 24 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 24 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Ultravist 370

Ultravist 370
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm hoặc tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 10 chai 50ml; hộp 10 chai 100 ml
Nhà sản xuất: Bayer Schering Pharma AG - ĐỨC
Nhà đăng ký: Bayer South East Asia Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-14923-12

Ultravist 300

Ultravist 300
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm hoặc tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 10 chai 50ml; hộp 10 chai 100 ml
Nhà sản xuất: Bayer Schering Pharma AG - ĐỨC
Nhà đăng ký: Bayer South East Asia Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-14922-12

Xarelto

Xarelto
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Bayer Schering Pharma AG - ĐỨC
Nhà đăng ký: Bayer South East Asia Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-13506-11

Adalat LA 20mg

Adalat LA 20mg
Dạng bào chế: Viên phóng thích kéo dài
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Bayer Schering Pharma AG - ĐỨC
Nhà đăng ký: Bayer South East Asia Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-15727-12

Canesten

Canesten - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén đặt âm đạo
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 6 viên và 1 dông cô đặt thuốc
Nhà sản xuất: Bayer Schering Pharma AG - ĐỨC
Nhà đăng ký: Bayer South East Asia Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-16136-13

Gadovist

Gadovist - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 xylanh x 5ml, Hộp 5 xylanh x 10ml
Nhà sản xuất: Bayer Schering Pharma AG - ĐỨC
Nhà đăng ký: Bayer South East Asia Pte., Ltd. - XING GA PO
Số Đăng ký: VN1-263-10

Nexavar

Nexavar - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Bayer Schering Pharma AG - ĐỨC
Nhà đăng ký: Bayer South East Asia Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-9946-10

Primovist

Primovist - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 bơm tiêm chứa sẵn thuốc x 10ml
Nhà sản xuất: Bayer Schering Pharma AG - ĐỨC
Nhà đăng ký: Bayer South East Asia Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN2-197-13

Canesten

Canesten - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên đặt âm đạo
Quy cách đóng gói: Hộp 1vỉ x 1viên + 1 dụng cụ đặt thuốc
Nhà sản xuất: Bayer Schering Pharma AG - ĐỨC
Nhà đăng ký: Bayer South East Asia Pte., Ltd. - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-15730-12

Fludara

Fludara - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 5 viên
Nhà sản xuất: Bayer Schering Pharma AG - ĐỨC
Nhà đăng ký: Invida (Singapore) Private Limited - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-14706-12

Magnevist

Magnevist - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 10ml
Nhà sản xuất: Bayer Schering Pharma AG - ĐỨC
Nhà đăng ký: Bayer South East Asia Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-14921-12

Nebido

Nebido - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 ống tiêm 4ml
Nhà sản xuất: Bayer Schering Pharma AG - ĐỨC
Nhà đăng ký: Bayer South East Asia Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-14465-12

Ciprobay 200

Ciprobay 200 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dịch truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 100ml
Nhà sản xuất: Bayer Schering Pharma AG - ĐỨC
Nhà đăng ký: Bayer South East Asia Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-14008-11

Ciprobay 200

Ciprobay 200 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dịch truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 100ml
Nhà sản xuất: Bayer Schering Pharma AG - ĐỨC
Nhà đăng ký: Bayer South East Asia Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-14008-11

Ciprobay 500

Ciprobay 500 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Bayer Schering Pharma AG - ĐỨC
Nhà đăng ký: Bayer South East Asia Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-14009-11

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn